ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

haaแก้ไข

haa1 : , 𡄟, , , , 𧇍, , , 𧎚, , ,
haa2 :
haa4 : , 𡤕, 𣌊, , , 𤫑, , , , , , , , , ,
haa5 : ,
haa6 : , , , 𡟺, , , , , , 𤧶, , 𦷜

haaiแก้ไข

haai1 : , ,
haai4 : , , , , , , , , , , , , , 𩋘, 𩋧, , , , ,
haai5 : , , , , , , , , , , ,
haai6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

haakแก้ไข

haak1 : , , , , , , ,
haak3 : , , , , 𦴦, , , 𪃭
haak6 :

haamแก้ไข

haam1 : , , , , , ,
haam2 : , , , , , , ,
haam3 : ,
haam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
haam5 : 𡐖, , , , , , , ,
haam6 : , , , , , , ,

haanแก้ไข

haan1 : , ,
haan2 : , ,
haan4 : , , , 𡤄, , , , , , , , , , , , , ,
haan5 : , , 𡢃,
haan6 : , , , , ,

haangแก้ไข

haang1 : , , , , , , , , ,
haang3 :
haang4 : , ,
haang6 : , 㦿, ,

haapแก้ไข

haap1 : , , , , ,
haap3 : , , , , ,
haap6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

haatแก้ไข

haat6 : , , , 㵿, , ,

haauแก้ไข

haau1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
haau2 : , 𠱼, , , , , , , , , , , ,
haau3 : , , , ,
haau4 : , , ,
haau6 : , , , , , , , , , , ,

haiแก้ไข

hai1 : 𡚦, , ,
hai2 : , ,
hai4 : , , , , , , , , , , , ,
hai5 : 𥉐, ,
hai6 : , , , , , , , , , , , , , ,

hakแก้ไข

hak1 : , , , , 𠳭, , , 𢭪, , , , 𤙥, 𤥣, , , , , 𨭆,

hamแก้ไข

ham1 : , , , , , , , , , , , ,
ham2 : , , , , , 欿, , , 𥔿, , ,
ham3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ham4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ham5 : , , , , ,
ham6 : , , , , , , , ,

hanแก้ไข

han1 : ,
han2 : , , , , , , , , ,
han4 : , ,
han6 : , , ,

hangแก้ไข

hang1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨧤, , 𩣪
hang2 : ,
hang4 : 𠒣, , , , 𢖍, , , , , , , , , , , , , 𧗽, , 𧗾, ,
hang5 :
hang6 : , 𡜺, , , 𢔛, , , , , , , , ,

hapแก้ไข

hap1 : , , , , , ,
hap3 :
hap6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hatแก้ไข

hat1 : , , , , , ,
hat6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hauแก้ไข

hau1 : , , , , , , 𥅠, , , , , , , ,
hau2 : , , 𤘘, , , ,
hau3 : , ,
hau4 : , , , 𡘓, , , , , , 𤠣, , , , , , , , , , , , , ,
hau5 : , ,
hau6 : , , , , , , 㵿, , , 缿, , , , , , , ,

heแก้ไข

he2 : 𠺬
he3 : 𠺪, 𠾍,

heiแก้ไข

hei1 : , , , , 𠘑, 𠘕, , , , , , , , , , , , , , , 𡾞, , , , , , , , , , 𣌀, 榿, 𣜠, , , , , , 㰿, , , , , , 𤋮, , , , , , 𤏁, , , , , , , , 𥋟, , , , , , , , , , , , , , , 𨯨, , , , , ,
hei2 : , , , , , , , , , 𤍈, , 𤧸, , , , , , , , , , , , , 𨭎
hei3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hekแก้ไข

hek3 : , , ,

hengแก้ไข

heng1 : ,

heoiแก้ไข

heoi1 : , , , , , , , , , , , , , , 𥲤, , , , , , , , , , ,
heoi2 : , , , , , , , , , , 𤍥, , , 𧉧, , , , , ,
heoi3 : , , , , ,
heoi5 :
heoi6 :

hiแก้ไข

hi1 : 𠺪

himแก้ไข

him1 : , , , 㦿, , , ,
him2 : , , , , , , , , ,
him3 : , , , , , , , , , , , , ,

hinแก้ไข

hin1 : , , , , , , , , , , , , , 𣔙, , 㷿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨪚, , , , , 𬸣,
hin2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hin3 : , , , , , ,

hingแก้ไข

hing1 : , , , 𡖖, , , , , , 𦺄, , 𧅥, , , , 𨯵,
hing2 :
hing3 : , , , 𡕷, , , , 𢿌, , , , , , , , , , , 𨯙
hing5 : , ,

hipแก้ไข

hip3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hip6 : , , , , , ,

hitแก้ไข

hit3 : , , ,

hiuแก้ไข

hiu1 : , , , , , , , , , 𡏭, , , , , 𢿣, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫏋, , , , , , , , ,
hiu2 : , 𣇈, ,
hiu3 : , , , , , 䤿,
hiu6 :

hmแก้ไข

hm1 :

hngแก้ไข

hng6 :

hoแก้ไข

ho1 : , , , , , , , , ,
ho2 : , , , , , , , , , , , ,
ho4 : , , , ,
ho6 : , , , ,

hoeแก้ไข

hoe1 : , ,

hoengแก้ไข

hoeng1 : , , , , , , , , , , ,
hoeng2 : , , , , , , , , , , 𩐿, , , , ,
hoeng3 : , , , ,

hoiแก้ไข

hoi1 : , , , , , , , , , 𤣿, , ,
hoi2 : , , , , , , , , , 𣖻, , 𤩑, , , , , 𦷫, , , , , , 𨬫, , ,
hoi3 :
hoi4 : , , , , , ,
hoi5 : ,
hoi6 : 𠀅, , , , , , ,

hokแก้ไข

hok3 : , , , , , , 𤌍, 𨧣
hok6 : , , , , , 𢻯, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

honแก้ไข

hon1 : , , , , ,
hon2 : , , , , , , , , , , , ,
hon3 : , , , , , , , , 𤳉, , , , , , , 𧗤, 𨫪
hon4 : , , , , , , , , , , , , , ,
hon5 : , , , , , , , , , 𫘣
hon6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨌺, , , 𨯪, , , , , 𫘣, , , ,

hongแก้ไข

hong1 : , , , , , 𡐓, , , , , , , , , , , 𤎖, , , , , , , , , , , , , ,
hong2 : , , 𣚺, , ,
hong3 : ,
hong4 : , 𠵉, , 𣃚, , , , , , , , , , , , , 𦶢, , , , , , , , , , , , ,
hong5 :
hong6 : , , , 𣚺, , 缿, , , , , ,

hotแก้ไข

hot3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦤦, , , , , , , , , ,

houแก้ไข

hou1 : , , , , ,
hou2 : , 𡥘, 𣫮
hou3 : , , , , , , , , , , ,
hou4 : , , , , , , , , , , , , , 𣻼, , , 𤐶, , , , , 𧐢, , , , 𨮙, , 𩖸
hou5 :
hou6 : , , , , , , , , , 𣊊, , , , , , , , , , 𤅡, , , , , , 𦶡, , , , , , , , , , , ,

hukแก้ไข

huk1 : , , , , , , , , ,
huk6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪄣

hungแก้ไข

hung1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩐠,
hung2 : , , , , , , , 𢙢, , 𣏺
hung3 : , , , , , , 𦁈, , ,
hung4 : , , , 𤄏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨩅, , , , , , , 𫚉, , , 鸿, 𪃡, ,
hung6 : , , , , , ,

hyunแก้ไข

hyun1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣉖, , 𣜯, , , , , 𤦉, , , , , , , , , , , , , , , 𧝁, , , , , , ,
hyun2 : , , , , , , ,
hyun3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦻖, ,

hyutแก้ไข

hyut3 : , , , , , , , , , , ,