ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

zaaแก้ไข

zaa1 : , , , , , , , , 𠾵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zaa2 : , , , , , , ,
zaa3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zaa6 : , , , , , 𧨊

zaaiแก้ไข

zaai1 : 𡄡, , , , , , , , , 𩱳,
zaai2 : ,
zaai3 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
zaai6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zaakแก้ไข

zaak1 :
zaak3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zaak6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zaamแก้ไข

zaam1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨯩, , ,
zaam2 : 𠼗, , , , , , , , ,
zaam3 : , , , , , , , , ,
zaam4 : , , , , , , , , ,
zaam5 :
zaam6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zaanแก้ไข

zaan1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zaan2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥵃, , , , 𦾟, , , , , , ,
zaan3 : , , , , 𤓎, , , , , , , , 𧹍, 𧹏, , , , ,
zaan4 :
zaan5 : , , , , , ,
zaan6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬤥, , , , , , , , , ,

zaangแก้ไข

zaang1 : , , 𠆤, , 倀, 𠲜, , , , , , , , , , , , , , , 𧶄, , ,
zaang3 : , , ,
zaang6 : , , 𢹑, , , ,

zaapแก้ไข

zaap1 : , , , , , , , , , , , , , ,
zaap3 : , , , , , , 𤿪, , , 𦚖,
zaap6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨰉, , , , , , , , , ,

zaatแก้ไข

zaat3 : , 𠵍, , , , , , , , , 𥕝, , , , , , ,
zaat6 : , , , , , , , , , , , , , , , 䭿,

zaauแก้ไข

zaau1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 謿, , , , , , ,
zaau2 : , , , , , , , , , , , , , , ,
zaau3 : , , , , , , , , , , , , , , 𦻐,
zaau4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zaau5 : , , , , , , ,
zaau6 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zaiแก้ไข

zai1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zai2 : , , ,
zai3 : , , 𠶜, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨑬, , , , , ,
zai6 : , , , , , , , , , , , , , ,

zakแก้ไข

zak1 : , , , , , , , , , 𦣱, ,
zak3 : , , , , , , , , , 䧿,
zak6 : , , , , , , , , , , ,

zamแก้ไข

zam1 : , , 𡾡, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zam2 : , , , , , , ,
zam3 : , , , , , , ,
zam6 : 𠹻, , , , , , , , , , ,

zanแก้ไข

zan1 : , , , , 𤨤, , , , , , , , , , , , , 𨫎,
zan2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zan3 : , , , , , , , 𢸍, , , , , , , , , , 𨦸, , , , 𨯂, , ,
zan6 : , , , , , 𨸬, , ,

zangแก้ไข

zang1 : , , 𠆤, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zang2 : 𢛵, , 𤺧
zang3 : , ,
zang6 : , , ,

zapแก้ไข

zap1 : 𠽃, , , , , 𢴇, 𣙀, , , , ,
zap3 : , ,
zap6 : , , , , , , , ,

zatแก้ไข

zat1 : , , , , , , , , , , , , , 𨑨, , , , ,
zat3 : , , , , , , ,
zat6 : , , , , , , 𡜍, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zauแก้ไข

zau1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zau2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zau3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zau6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zeแก้ไข

ze1 : , , , , 𡂪, , , ,
ze2 : , , , , , , , ,
ze3 : , , , , , 𣞢, , , , , , , , , , , ,
ze4 : , , ,
ze5 : , ,
ze6 : , , , , , , , ,

zekแก้ไข

zek1 : , ,
zek3 : , , , , , , , , , , , ,
zek6 :

zengแก้ไข

zeng1 :
zeng2 : , , ,
zeng3 :
zeng6 : , , , ,

zeoiแก้ไข

zeoi1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧐅, , , , , , , , , , , , , , , 𩺬, , , ,
zeoi2 : , , , 𣲙, , , , , , , , ,
zeoi3 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
zeoi4 : , ,
zeoi6 : , , , , , , , , , 屿, , , , , , , , , , , , , 汿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨣦, , 𫚈,

zeonแก้ไข

zeon1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zeon2 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
zeon3 : , , , , 𠗕, 𠬍, , 𡍵, , , , 𡼕, , , , , , , , , 𣽊, 𣿰, , 𤀹, , , , , , , , , , , , , , 𦻗, , 𧪽, , , 𨌘, , , , 𨫌, , , , , , , , 駿, ,
zeon4 :
zeon6 : , , , , , , , , , ,

zeotแก้ไข

zeot1 : , 𠖎, , , , , , , , , , , , , , , 䯿, , ,
zeot3 :
zeot6 : 𠻘

ziแก้ไข

zi1 : , , , , , , 𠯽, , , , , 姿, , 𡝳, , , , , , , , , 𢇁, , , , , , , , , , , 𣔰, , , , , , , 𣷸, , , , , 𤦧, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦔒, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫛛, , , , , 𪗋, ,
zi2 : 𠂔, , , , , , , , , , , , , , 𡥄, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣲵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧘲, , 訿, , , , , , , , , , , ,
zi3 : , , , , , 𡟹, , , , , , , 𢙺, 𢜔, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤥴, , , , , , , , , , 𥺃, , , , , , , , , , 𦤹, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩥝, , , , ,
zi4 : , , , , , , , , , , , 㺿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zi5 : , , , , , , ,
zi6 : , , , , 𠊷, , , , , , , , 𠻸, 𡍶, , , 𡵆, , , , , , , , , , , 𣏌, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥜥, , , , , , , , , , , , , , , , 𦬊, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩨨

zikแก้ไข

zik1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鰿,
zik3 : , , , , , , , ,
zik6 : , , , , , , , , , , 𡸜, 𡸽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥱊, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zimแก้ไข

zim1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦕒, , , , , , , , , , , , , , , , ,
zim2 : , , , , , , , , , , , , ,
zim3 : , , , , , , , ,
zim4 : , , , , , , , , , , , ,
zim5 : , , , , , , , , , , ,
zim6 : , , , , , , , , 𨮜, ,

zinแก้ไข

zin1 : , 𪡏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤐄, , , , , , , , , , , , , 𦒜, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zin2 : , , , , , , , , , , 𢅺, , , , , , , 𢶕, , , 樿, 𣜭, , , 𣺹, , , 𤧷, , , , , , , , , , , , 𦟌, , , , , , 𧬆, , , 𨃨, , , , , , , 𨫀, , , , ,
zin3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩥇,
zin4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䳿
zin5 : , , ,
zin6 : , , , , , , , , , , , ,

zingแก้ไข

zing1 : , , , , , , , 𢘫, , , , , , , , , , , 𤉋, 𤋺, , , 𤦹, 𤴓, , , , , , , , , , , 𥰁, , , , , , 𦑊, , , , , , , , 𨜓, , , , , , , , ,
zing2 : , , , , , , , , , , ,
zing3 : , , , , , , 𤴓, , , , 𦭒, , , , , , ,
zing4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zing6 : , , , , , , , , , , , 𤂅, , , , , , , , , , 𥴰, 𥶹, 𦽴, 𧂮, , , , , , 𩇕, , , , ,

zipแก้ไข

zip1 : 𡀞
zip3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣶏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鮿
zip6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zitแก้ไข

zit1 : 𡁶, , , 𢩦, , , , ,
zit3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㪿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zit6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ziuแก้ไข

ziu1 : , , 𡁻, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ziu2 : , , , , , , , , , 𤂋, , , 𧂈, ,
ziu3 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
ziu4 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
ziu5 : , ,
ziu6 : , , , , , , , , , , , , , 𧵓, , ,

zoแก้ไข

zo2 : 𠂇, , , , , , , 𣳇, ,
zo3 : , , , , ,
zo6 : , , , , , , , ,

zoeแก้ไข

zoe1 :

zoekแก้ไข

zoek3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥫩, 𥼚, , , , , , , 𨧧, 𨫠, , , 𨰜, , , , , ,
zoek6 : , , , , 𤏲, , , , , , , , , , , , , ,

zoengแก้ไข

zoeng1 : , , , , , , , , , 𢕔, , , , , 漿, 𤍤, 𤕭, , , , 𥕞, , 𥪮, , , , , , , , , , , , , 𪋟
zoeng2 : , , , , , , , 𣛟, , , , , , , , , , , , , , , ,
zoeng3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zoeng4 : , , , , , , ,
zoeng5 : , , , ,
zoeng6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zoiแก้ไข

zoi1 : , , 𣏹, , , , , , ,
zoi2 : , , , , , , , , ,
zoi3 : , , , , , ,
zoi6 : ,

zokแก้ไข

zok3 : , , , , , , , , , , , , , ,
zok6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨬭, , , , ,

zongแก้ไข

zong1 : , , , , , , , , , , , 𤕸, , 𥅾, 𥊙, , , 𥺁, , , , , , , , , , , , ,
zong2 : ,
zong3 : , , , , , 𢦀, ,
zong6 : , 𡘾, , , , , , , , , , , ,

zouแก้ไข

zou1 : , , , , , , , , , , ,
zou2 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
zou3 : , ,
zou6 : , , , 𡠻, , , , , , , , , , , , , 𨘥,

zuiแก้ไข

zui6 :

zukแก้ไข

zuk1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zuk3 :
zuk6 : , , 𡂝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦼯, , , 𧏿, , , , , , , , , , , , , , ,

zungแก้ไข

zung1 : , , , , 𠊞, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣽁, , , , , , , , 𥟡, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦬕, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨨩, , , , , 𩅞, , , , , , , ,
zung2 : , , , , , , , , , , , 𢰾, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧄉, , , , , , , , ,
zung3 : , 𠂝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩅞
zung4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zung5 : , ,
zung6 : , , , , , , , , , , , , ,

zyuแก้ไข

zyu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyu2 : , , , 𠰍, , , , , , , , , , , 𪐴
zyu3 : , , , , , 𤏸, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩅻, , , , , ,
zyu4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyu5 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyu6 : , , , , , , , , , , , , ,

zyunแก้ไข

zyun1 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𥖁, 篿, , , , , , 𧒆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyun2 : , , , , , , , , , , , , , 𥴠, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyun3 : , , , , , , , , , , ,
zyun4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyun5 : , , , , , , , , ,
zyun6 : , , , , , ,

zyutแก้ไข

zyut1 :
zyut3 : , , 𠭴, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zyut6 : , , , 𠭴, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,