ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

daaแก้ไข

daa1 :
daa2 :

daaiแก้ไข

daai1 : , , , , , ,
daai2 : , , , , , , , 𦄂, ,
daai3 : , , 𡠹, , , , , , , 𥛣, 𦄂, , , 𧜵, , , ,
daai4 :
daai6 : , , 𠯈, , , , , , , , , , , , , ,

daakแก้ไข

daak1 : , , , ,

daamแก้ไข

daam1 : , 𠵆, , , , , , , , , , , , , , , , ,
daam2 : , , , , , , , ,
daam3 : 𠵆, ,
daam5 :
daam6 : , , , , , , , , , 𣶷, , , , , , , , , ,

daanแก้ไข

daan1 : , , , , , , 𡛓, , , , , 𤘪, 𤩧, , , , , , , , , 𨭐
daan2 : ,
daan3 : , , , , , , , , 𧩙, ,
daan6 : , , , , , , , , 㬿, , , ,

daangแก้ไข

daang1 :

daapแก้ไข

daap3 : , , , , , , , , , 𤺥, , 𥅽, , , , , ,
daap6 : 𠴲, , , 𤦊, , , , , , , , , , , , , ,

daatแก้ไข

daat3 : , , , , 𢴈, , , , ,
daat6 : , , , 𡐿, , , , , , , , 𧞅, , ,

daauแก้ไข

daau1 :
daau2 : , , , , , ,
daau6 : , , , , , , ,

daiแก้ไข

dai1 : , , , , , , , , , , , , ,
dai2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dai3 : , , , , , , , 𥰆, , , , , , , , , 𧬺, ,
dai6 : , , , , 𡝯, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨹥, , , , 𩻸,

dakแก้ไข

dak1 : , , , , , , , ,
dak6 : 𣏾, , ,

damแก้ไข

dam1 : , , , , , , ,
dam2 : , , , , , ,
dam3 : , 𦂥, ,
dam4 : ,
dam6 : , , 𧿒, 𨂽,

danแก้ไข

dan1 : , , , ,
dan2 : , 𣎴, 𧄌, ,
dan3 : , ,
dan6 : , , , ,

dangแก้ไข

dang1 : , , , , , , , , , , , ,
dang2 : , ,
dang3 : , , , , , , , , , ,
dang6 : , , , , , ,

dapแก้ไข

dap1 : , , 𦖿
dap3 : , , ,
dap6 : 𠳖, , , , , 𢱕, , , , , , , , , , , ,

datแก้ไข

dat1 : 𠱂, ,
dat3 :
dat6 : , , , , , ,

dauแก้ไข

dau1 : , , , , , 𤾆, , ,
dau2 : , , , , , 𣁾, , , , , , , , , 𨺗
dau3 : 𢭃, , , , , , ,
dau6 : , 𠻼, 𢭃, , , , , , , , , , , , , ,

deแก้ไข

de1 : ,
de2 : ,
de4 :

deiแก้ไข

dei2 :
dei6 : , , ,

dekแก้ไข

dek6 : , , 𥣞, , , , , ,

dengแก้ไข

deng1 : , ,
deng2 : ,
deng3 : ,
deng6 : , , ,

deoiแก้ไข

deoi1 : 𠂤, , , , , 𣳨, , , , , , ,
deoi2 : , , , 𢵌, 𢷮, 𦞙,
deoi3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨮝, ,
deoi6 : , , , , , , , , , , , , ,

deonแก้ไข

deon1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
deon6 : , , , , , , , 𥫱, , , , , , ,

deotแก้ไข

deot1 : , ,

deuแก้ไข

deu6 : , 調

diแก้ไข

di1 : ,
di4 :

dikแก้ไข

dik1 : , , , , , 𢯊, , , , , , , , , , , , , , 𨮹, ,
dik6 : , , 𢣷, , , , , 𣶻, , , , , , , , , , , , , 覿, , , , 𨮹, , , , , ,

dimแก้ไข

dim1 : , ,
dim2 : , , , ,
dim3 : , , , , , , , , , , , 𥺦, , ,
dim6 : 𠶧,

dinแก้ไข

din1 : , , , , , , , , , , , , , ,
din2 : , , , , ,
din3 : , 殿
din6 : , , , , , , 殿, , , , , 𤩱, , , , , , , ,

dingแก้ไข

ding1 : , , 𠆤, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ding2 : , , 㴿, , , , , , , , , , ,
ding3 : , , , , , , , , ,
ding6 : 𠉵, , , , , , ,

dipแก้ไข

dip6 : , , , , , , , , , 𢶣, , , , , 𣜖, , , , 𣿫, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ditแก้ไข

dit3 :
dit6 : , , , , , , , , , 𤔅, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diuแก้ไข

diu1 : , , , , , , , 𠲍, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
diu2 : , , , 𨳒
diu3 : , , 𢬢, 𣑐, , , , , , , , ,
diu6 : , , , , , , , , , , , 𦱿, , , , 調, , , ,

doแก้ไข

do1 : , , , 𤥀,
do2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
do3 :
do6 : , , , , , , , , , , 𥞛, , , , , ,

doeแก้ไข

doe1 : ,
doe2 : ,
doe3 : 𧊶
doe4 : 𡇙, 𣳼
doe6 : 𡃏

doekแก้ไข

doek3 : , , , , , , 𣄽, , 涿, , , ,
doek6 : ,

doengแก้ไข

doeng1 : , 𡁷

doiแก้ไข

doi6 : , , 𠰺, , , , , , , , , , , , , 紿, , 𦨮, , , , , , , , , , ,

dokแก้ไข

dok6 : , , , , , , ,

dongแก้ไข

dong1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dong2 : , , , 𫽮, , , , , , , , , , ,
dong3 : , , , , , ,
dong6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

douแก้ไข

dou1 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dou2 : , , , , 𡷊, , , , , , , , , , , , , , , , ,
dou3 : , , , , , , , , 𤢕, , , , , 𩂰,
dou6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 翿, , , , , , 𨧀, , , ,

dukแก้ไข

duk1 : , 𡰪, , , 𢽴, , , , , ,
duk6 : , , , , , , , , , , , , , 㸿, , , , , , , , , 𦢌, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dungแก้ไข

dung1 : , , , , , , , , , , , , , , 𥮴, , , , 𩂓, , , , , ,
dung2 : , , , 𢤦, , 𣿅, , , , , , ,
dung3 : , , , , , , , , , ,
dung4 :
dung6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dyunแก้ไข

dyun1 : , , , , ,
dyun2 :
dyun3 : , , , , , , ,
dyun6 : , , , , , , , , , , 𦀩, , , , 𩹨

dyutแก้ไข

dyut1 : 𡁯
dyut3 : ,
dyut6 : , , ,