ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cheng2 (จู้อิน ㄔㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chéng