U+4EE3, 代
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE3

[U+4EE2]
CJK Unified Ideographs
[U+4EE4]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 9, +3, 5 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 人戈心 (OIP), การป้อนสี่มุม 23240, การประกอบ )

  1. replace, replacement (of person or generation)
  2. era, generation
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 93 อักขระตัวที่ 11
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 386
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 197 อักขระตัวที่ 7
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 1 หน้า 113 อักขระตัวที่ 5
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+4EE3

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /tai⁵¹/
Harbin /tai⁵³/
Tianjin /tai⁵³/
Jinan /tɛ²¹/
Qingdao /tɛ⁴²/
Zhengzhou /tai³¹²/
Xi'an /tai⁴⁴/
Xining /tɛ²¹³/
Yinchuan /tɛ¹³/
Lanzhou /tɛ¹³/
Ürümqi /tai²¹³/
Wuhan /tai³⁵/
Chengdu /tai¹³/
Guiyang /tai²¹³/
Kunming /tæ²¹²/
Nanjing /tae⁴⁴/
Hefei /te̞⁵³/
Jin Taiyuan /tai⁴⁵/
Pingyao /tæ³⁵/
Hohhot /tɛ⁵⁵/
Wu Shanghai /de²³/
Suzhou /de̞³¹/
Hangzhou /de̞¹³/
Wenzhou /de²²/
Hui Shexian /tʰɛ²²/
Tunxi /tə¹¹/
/ta⁴²/
Xiang Changsha /tai⁵⁵/
/tai¹¹/
Xiangtan /tai⁵⁵/
Gan Nanchang /tʰai²¹/
Hakka Meixian /tʰoi⁵³/
Taoyuan /tʰoi⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /tɔi²²/
Nanning /tɔi²²/
Hong Kong /tɔi²²/
Min Xiamen (Hokkien) /tai²²/
/te²²/
Fuzhou (Eastern Min) /tɔy²⁴²/
Jian'ou (Northern Min) /to⁴⁴/
Shantou (Teochew) /tʰoi²¹³/
/to³¹/
Haikou (Hainanese) /ʔdai³⁵/
/ʔdai³³/
/ʔde²³/