ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dai4 (จู้อิน ㄉㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dài