ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

dai4 (จู้อิน ㄉㄞˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dài