U+7126, 焦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7126

[U+7125]
CJK Unified Ideographs
[U+7127]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 86, +8, 12 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 人土火 (OGF), การป้อนสี่มุม 20331, การประกอบ )

  1. burned, scorched
  2. anxious, vexed
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 674 อักขระตัวที่ 6
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 19119
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 1086 อักขระตัวที่ 2
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 3 หน้า 2212 อักขระตัวที่ 1
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+7126

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

Note: literary.
Note: literary.
Note:
  • literary;
  • ziao1 - Shantou;
  • ziou1 - Chaozhou.

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ต้นพยางค์ () (13)
ท้ายพยางค์ () (91)
วรรณยุกต์ (調) Level (Ø)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open
ส่วน () III
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ tsjew
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /t͡siᴇu/
พาน อู้ยฺหวิน /t͡siɛu/
ซ่าว หรงเฟิน /t͡sjæu/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /t͡siaw/
หลี่ หรง /t͡siɛu/
หวาง ลี่ /t͡sĭɛu/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /t͡si̯ɛu/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
jiāo
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
ziu1
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
jiāo jiāo
จีนยุคกลาง ‹ tsjew › ‹ tsjew ›
จีนเก่า /*S.tew/ /*S.tew/
อังกฤษ burn, scorch Jiao (place name)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
หมายเลข 6341
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 2
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*ʔsew/

คำประสม

แก้ไข