ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

水 (รากอักษรจีนที่ 85)

แก้ไข

−2 ขีด

แก้ไข

𰛄

−1 ขีด

แก้ไข

𰛅

+0 ขีด

แก้ไข

𣱱

+1 ขีด

แก้ไข

𣱲𣱳𣱴𰛆

+2 ขีด

แก้ไข

⁕、氿𣱵𣱶𣱷𣱸𣱹𣱺𣱻𣱼𣱽𣱾𣱿𪵨𱥮𱥯

+3 ขีด

แก้ไข

㲿𣲀𣲁𣲂𣲃𣲄𣲅𣲆𣲇𣲈𣲉𣲊𣲋𣲌𣲍𪵩𪵪𪵫𪵬𬇔𬇕𬇖𬇗𭯶𭯷𰛇𰛈𰛉𰛊𰛋𱥰𱥱

+4 ขีด

แก้ไข

汿𣲎𣲏𣲐𣲑𣲒𣲓𣲔𣲕𣲖𣲗𣲘𣲙𣲚𣲛𣲜𣲝𣲞𣲟𣲠𣲡𣲢𣲣𣲤𣲥𣲦𣲧𣲨𣲩𣲪𣲫𣲬𣲭𣲮𣲯𣲰𣲱𪵭𪵮𪵯𪵰𬇘𬇙𬇚𭯸𭯹𭯺𭯻𭯼𰛌𰛍𰛎𰛏𰛐𰛑𱥲𱥳𱥴𱥵𱥶𱥷𱥸𱥹𱥺𱥻

+5 ขีด

แก้ไข

沿𣲲𣲳𣲴𣲵𣲶𣲷𣲸𣲹𣲺𣲻𣲼𣲽𣲾𣲿𣳀𣳁𣳂𣳃𣳄𣳅𣳆𣳇𣳈𣳉𣳊𣳋𣳌𣳍𣳎𣳏𣳐𣳑𣳒𣳓𣳔𣳕𣳖𣳗𣳘𣳙𣳚𣳛𣳜𣳝𣳞𣳟𣳠𣳡𣳢𣳣𪵱𪵲𪵳𪵴𪵵𪵶𬇛𬇜𬇝𬇞𬇟𭯽𭯾𭯿𭰀𭰁𭰂𭰃𭰄𭰅𭰆𭰇𭰈𭰉𭰊𭰋𰛒𰛓𰛔𰛕𰛖𰛗𰛘𰛙𰛚𰛛𰛜𰛝𱥼𱥽𱥾𱥿𱦀𱦁𱦂𱦃𱦄

+6 ขีด

แก้ไข

泿洿𣳤𣳥𣳦𣳧𣳨𣳩𣳪𣳫𣳬𣳭𣳮𣳯𣳰𣳱𣳲𣳳𣳴𣳵𣳶𣳷𣳸𣳹𣳺𣳻𣳼𣳽𣳾𣳿𣴀𣴁𣴂𣴃𣴄𣴅𣴆𣴇𣴈𣴉𣴊𣴋𣴌𣴍𣴎𣴏𣴐𣴑𣴒𣴓𣴔𣴕𣴖𣴗𣴘𣴙𣴚𣴛𣴜𣴝𪵷𪵸𪵹𪵺𪵻𪵼𪵽𬇠𬇡𬇢𬇣𬇤𬇥𬇦𭰌𭰍𭰎𭰏𭰐𭰑𭰒𭰓𭰔𭰕𭰖𰛞𰛟𰛠𰛡𰛢𰛣𰛤𰛥𰛦𰛧𰛨𰛩𰛪𱦅𱦆𱦇𱦈𱦉𱦊𱦋𱦌𱦍𱦎𱦏𱦐𱦑𱦒𱦓𱦔𱦕𱦖𱦗𱦘

+7 ขีด

แก้ไข

浿𣴞𣴟𣴠𣴡𣴢𣴣𣴤𣴥𣴦𣴧𣴨𣴩𣴪𣴫𣴬𣴭𣴮𣴯𣴰𣴱𣴲𣴳𣴴𣴵𣴶𣴷𣴸𣴹𣴺𣴻𣴼𣴽𣴾𣴿𣵀𣵁𣵂𣵃𣵄𣵅𣵆𣵇𣵈𣵉𣵊𣵋𣵌𣵍𣵎𣵏𣵐𣵑𣵒𣵓𣵔𣵕𣵖𣵗𣵘𣵙𣵚𣵛𣵜𣵝𣵞𣵟𣵠𣵡𣵢𣵣𣵤𣵥𣵦𣵧𣵨𣵩𣵪𣵫𣵬𣵭𣵮𣵯𣵰𣵱𣵲𣵳𣵴𣵵𣵶𣷚𪵾𪵿𪶀𪶁𪶂𪶃𪶄𪶅𪶆𪶇𪶈𪶉𪶊𪶋𫞗𬇧𬇨𬇩𬇪𬇫𬇬𬇭𬇮𬇯𬇰𬇱𬇲𬇳𬇴𭰗𭰘𭰙𭰚𭰛𭰜𭰝𭰞𭰟𭰠𭰡𭰢𭰣𭰤𭰥𭰦𭰧𰛫𰛬𰛭𰛮𰛯𰛰𰛱𰛲𰛳𰛴𰛵𰛶𰛷𰛸𰛹𰛺𰛻𰛼𱦙𱦚𱦛𱦜𱦝𱦞𱦟𱦠𱦡𱦢𱦣𱦤𱦥𱦦𱦧𱦨𱦩𱦪𱦫𱦬𱦭𱦮𱦯

+8 ขีด

แก้ไข

涿淿㳿𣵷𣵸𣵹𣵺𣵻𣵼𣵽𣵾𣵿𣶀𣶁𣶂𣶃𣶄𣶅𣶆𣶇𣶈𣶉𣶊𣶋𣶌𣶍𣶎𣶏𣶐𣶑𣶒𣶓𣶔𣶕𣶖𣶗𣶘𣶙𣶚𣶛𣶜𣶝𣶞𣶟𣶠𣶡𣶢𣶣𣶤𣶥𣶦𣶧𣶨𣶩𣶪𣶫𣶬𣶭𣶮𣶯𣶰𣶱𣶲𣶳𣶴𣶵𣶶𣶷𣶸𣶹𣶺𣶻𣶼𣶽𣶾𣶿𣷀𣷁𣷂𣷃𣷄𣷅𣷆𣷇𣷈𣷉𣷊𣷋𣷌𣷍𣷎𣷏𣷐𣷑𣷒𣷓𣷔𣷕𣷖𣷗𣷘𣷙𣷛𣷜𣷝𣷞𣷟𣷠𣷡𣷢𣷣𣷤𣷥𣷦𣷧𣷨𣷩𣷪𣷫𣷬𣷭𣷮𣷯𣷰𣷱𣷲𣷳𣷴𣷵𣷶𣷷𣷸𣷹𣷺𣷻𣸊𪶌𪶍𪶎𪶏𪶐𪶑𪶒𪶓𪶔𪶕𪶖𫞘𬇵𬇶𬇷𬇸𬇹𬇺𬇻𬇼𬇽𬇾𬇿𬈀𬈁𬈂𬈃𬈄𭰨𭰩𭰪𭰫𭰬𭰭𭰮𭰯𭰰𭰱𭰲𭰳𭰴𭰵𭰶𭰷𭰸𭰹𭰺𭰻𭰼𭰽𭰾𭰿𭱀𭱁𭱂𰛽𰛾𰛿𰜀𰜁𰜂𰜃𰜄𰜅𰜆𰜇𰜈𰜉𰜊𰜋𱦰𱦱𱦲𱦳𱦴𱦵𱦶𱦷𱦸𱦹𱦺𱦻𱦼𱦽𱦾𱦿𱧀𱧁𱧂𱧃𱧄𱧅𱧆𱧇

+9 ขีด

แก้ไข

⁕、渿湿鿿𣷼𣷽𣷾𣷿𣸀𣸁𣸂𣸃𣸄𣸅𣸆𣸇𣸈𣸉𣸋𣸌𣸍𣸎𣸏𣸐𣸑𣸒𣸓𣸔𣸕𣸖𣸗𣸘𣸙𣸚𣸛𣸜𣸝𣸞𣸟𣸠𣸡𣸢𣸣𣸤𣸥𣸦𣸧𣸨𣸩𣸪𣸫𣸬𣸭𣸮𣸯𣸰𣸱𣸲𣸳𣸴𣸵𣸶𣸷𣸸𣸹𣸺𣸻𣸼𣸽𣸾𣸿𣹀𣹁𣹂𣹃𣹄𣹅𣹆𣹇𣹈𣹉𣹊𣹋𣹌𣹍𣹎𣹏𣹐𣹑𣹒𣹓𣹔𣹕𣹖𣹗𣹘𣹙𣹚𣹛𣹜𪶗𪶘𪶙𪶚𪶛𪶜𪶝𪶞𪶟𪶠𪶡𪶢𪶣𪶤𪶥𪶦𪶧𪶨𪶩𬈅𬈆𬈇𬈈𬈉𬈊𬈋𬈌𬈍𬈎𬈏𬈐𬈑𬈒𬈓𬈔𬈕𭱃𭱄𭱅𭱆𭱇𭱈𭱉𭱊𭱋𭱌𭱍𭱎𭱏𭱐𭱑𭱒𭱓𭱔𭱕𭱖𭱗𭱘𭱙𭱚𭱛𭱜𭱝𭱞𭱟𭱠𭱡𰜌𰜍𰜎𰜏𰜐𰜑𰜒𰜓𰜔𰜕𰜖𰜗𰜘𰜙𰜚𰜛𰜜𰜝𰜞𰜟𰜠𰜡𰜢𰜣𰜤𱧈𱧉𱧊𱧋𱧌𱧍𱧎𱧏𱧐𱧑𱧒𱧓𱧔𱧕𱧖𱧗𱧘𱧙𱧚𱧛𱧜𱧝𱧞𱧟𱧠𱧡𱧢𱧣𱧤𱧥𱧦𱧧𱧨𱧩𱧪𱧫𱧬𱧭

+10 ขีด

แก้ไข

溿𣹝𣹞𣹟𣹠𣹡𣹢𣹣𣹤𣹥𣹦𣹧𣹨𣹩𣹪𣹫𣹬𣹭𣹮𣹯𣹰𣹱𣹲𣹳𣹴𣹵𣹶𣹷𣹸𣹹𣹺𣹻𣹼𣹽𣹾𣹿𣺀𣺁𣺂𣺃𣺄𣺅𣺆𣺇𣺈𣺉𣺊𣺋𣺌𣺍𣺎𣺏𣺐𣺑𣺒𣺓𣺔𣺕𣺖𣺗𣺘𣺙𣺚𣺛𣺜𣺝𣺞𣺟𣺠𣺡𣺢𣺣𣺤𣺥𣺦𣺧𣺨𣺩𣺪𣺫𣺬𣺭𣺮𣺯𣺰𣺱𣺲𣺳𣺴𣺵𣺶𣺷𣺸𣺹𣺺𣺻𣺼𣺽𣺾𣺿𣻀𣻁𣻂𣻃𣻄𣻅𣻆𣻇𣻈𣻉𣻊𣻋𣻌𦴶𪶪𪶫𪶬𪶭𪶮𪶯𪶰𪶱𪶲𪶳𪶴𪶵𪶶𪶷𪶸𪶹𪶺𪶻𪶼𪶽𪶾𫞙𫞚𫞛𬈖𬈗𬈘𬈙𬈚𬈛𬈜𬈝𬈞𬈟𬈠𬈡𬈢𬈣𬈤𭱢𭱣𭱤𭱥𭱦𭱧𭱨𭱩𭱪𭱫𭱬𭱭𭱮𭱯𭱰𭱱𭱲𭱳𭱴𭱵𰜥𰜦𰜧𰜨𰜩𰜪𰜫𰜬𰜭𰜮𰜯𰜰𱧮𱧯𱧰𱧱𱧲𱧳𱧴𱧵𱧶𱧷𱧸𱧹𱧺𱧻𱧼𱧽𱧾𱧿𱨀𱨁𱨂𱨃𱨄𱨅𱨆𱨇𱨈𱨉𱨊

+11 ขีด

แก้ไข

滿漿㴿𣻍𣻎𣻏𣻐𣻑𣻒𣻓𣻔𣻕𣻖𣻗𣻘𣻙𣻚𣻛𣻜𣻝𣻞𣻟𣻠𣻡𣻢𣻣𣻤𣻥𣻦𣻧𣻨𣻩𣻪𣻫𣻬𣻭𣻮𣻯𣻰𣻱𣻲𣻳𣻵𣻶𣻷𣻸𣻹𣻺𣻻𣻼𣻽𣻾𣻿𣼀𣼁𣼂𣼃𣼄𣼅𣼆𣼇𣼈𣼉𣼊𣼋𣼌𣼍𣼎𣼏𣼐𣼑𣼒𣼓𣼔𣼕𣼖𣼗𣼘𣼚𣼛𣼜𣼝𣼞𣼟𣼠𣼡𣼢𣼣𣼤𣼥𣼦𣼧𣼨𣼩𣼪𣼫𣼬𣼭𣼮𣼯𣼰𣼱𣼲𣼳𣼴𣼵𣼶𣼷𣼸𣼹𣼺𣼻𣼼𣼽𣼾𣼿𣽀𣽁𣽂𪶿𪷀𪷁𪷂𪷃𪷄𪷅𪷆𪷇𪷈𪷉𪷊𬈥𬈦𬈧𬈨𬈩𬈪𬈫𬈬𬈭𬈮𬈯𬈰𬈱𭱶𭱷𭱸𭱹𭱺𭱻𭱼𭱽𭱾𭱿𭲀𭲁𭲂𭲃𭲄𭲅𭲆𭲇𭲈𭲉𭲊𭲋𭲌𭲍𭲎𭲏𭲐𭲑𰜱𰜲𰜳𰜴𰜵𰜶𰜷𰜸𰜹𰜺𰜻𰜼𰜽𰜾𰜿𰝀𰝁𰝂𱨋𱨌𱨍𱨎𱨏𱨐𱨑𱨒𱨓𱨔𱨕𱨖𱨗𱨘𱨙𱨚𱨛𱨜𱨝𱨞𱨟𱨠𱨡𱨢𱨣𱨤𱨥

+12 ขีด

แก้ไข

潿𣻴𣽃𣽄𣽅𣽆𣽇𣽈𣽉𣽊𣽋𣽌𣽍𣽎𣽏𣽐𣽑𣽒𣽓𣽔𣽕𣽖𣽗𣽘𣽙𣽚𣽛𣽜𣽝𣽞𣽟𣽠𣽡𣽢𣽣𣽤𣽥𣽦𣽧𣽨𣽩𣽪𣽫𣽬𣽭𣽮𣽯𣽰𣽱𣽲𣽳𣽴𣽵𣽶𣽷𣽸𣽹𣽺𣽻𣽼𣽽𣽾𣽿𣾀𣾁𣾂𣾃𣾄𣾅𣾆𣾇𣾈𣾉𣾊𣾋𣾌𣾍𣾎𣾏𣾐𣾑𣾒𣾓𣾔𣾕𣾖𣾗𣾘𣾙𣾚𣾛𣾜𣾝𣾞𣾟𣾠𣾡𣾢𣾣𣾤𣾥𣾦𣾧𣾨𣾪𣾫𣾬𣾭𣾮𣾯𣾰𣾱𣾲𣾳𣾴𣾵𣾶𣾷𣾸𣾹𣾺𣾻𣾼𣾽𣾾𣾿𣿁𣿂𣿃𣿄𪷋𪷌𪷍𪷎𪷏𪷐𪷑𪷒𪷓𪷔𪷕𪷖𪷗𪷘𪷙𪷚𪷛𪷜𫞜𬈲𬈳𬈴𬈵𬈶𬈷𬈸𬈹𬈺𬈻𬈼𬈽𬈾𬈿𬉀𬉁𬉂𬉃𬉄𬉅𬉆𬉇𭲒𭲓𭲔𭲕𭲖𭲗𭲘𭲙𭲚𭲛𭲜𭲝𭲞𭲟𭲠𭲡𭲢𭲣𭲤𭲥𭲦𭲧𭲨𭲩𭲪𭲫𰝃𰝄𰝅𰝆𰝇𰝈𰝉𰝊𰝋𰝌𰝍𰝎𰝏𰝐𱨦𱨧𱨨𱨩𱨪𱨫𱨬𱨭𱨮𱨯𱨰𱨱𱨲𱨳𱨴𱨵𱨶𱨷𱨸𱨹𱨺𱨻𱨼𱨽𱨾𱨿𱩀𱩁

+13 ขีด

แก้ไข

澿𣾩𣿅𣿆𣿇𣿈𣿉𣿊𣿋𣿌𣿍𣿎𣿏𣿐𣿑𣿒𣿓𣿔𣿕𣿖𣿗𣿘𣿙𣿚𣿛𣿜𣿝𣿞𣿟𣿠𣿡𣿢𣿣𣿤𣿥𣿦𣿧𣿨𣿩𣿪𣿫𣿬𣿭𣿮𣿯𣿰𣿱𣿲𣿳𣿴𣿵𣿶𣿷𣿸𣿹𣿺𣿻𣿼𣿽𣿾𣿿𤀀𤀁𤀂𤀃𤀄𤀅𤀆𤀇𤀈𤀉𤀊𤀋𤀌𤀍𤀎𤀏𤀐𤀑𤀒𤀓𤀔𤀕𤀖𤀗𤀘𤀙𤀚𤀛𤀜𤀝𤀞𤀟𤀠𤀡𪷝𪷞𪷟𪷠𪷡𪷢𪷣𪷤𪷥𪷦𪷧𫞝𬉈𬉉𬉊𬉋𬉌𬉍𬉎𬉏𬉐𬉑𬉒𭲬𭲭𭲮𭲯𭲰𭲱𭲲𭲳𭲴𭲵𭲶𭲷𭲸𭲹𭲺𭲻𰝑𰝒𰝓𰝔𰝕𰝖𰝗𰝘𱩂𱩃𱩄𱩅𱩆𱩇𱩈𱩉𱩊𱩋𱩌𱩍𱩎𱩏𱩐𱩑𱩒𱩓𱩔𱩕𱩖𱩗𱩘𱩙𱩚𱩛𱩜𱩝𱩞𱩟

+14 ขีด

แก้ไข

𣿀𤀣𤀤𤀥𤀦𤀧𤀨𤀩𤀪𤀫𤀬𤀭𤀮𤀯𤀰𤀱𤀲𤀳𤀴𤀵𤀶𤀷𤀸𤀹𤀺𤀻𤀼𤀽𤀾𤀿𤁀𤁁𤁂𤁃𤁄𤁅𤁆𤁇𤁈𤁉𤁊𤁋𤁌𤁍𤁎𤁏𤁐𤁑𤁒𤁓𤁔𤁕𤁖𤁗𤁘𤁙𤁚𤁛𤁜𤁝𤁟𤁠𪷨𪷩𪷪𪷫𪷬𪷭𪷮𪷯𪷰𪷱𪷲𬉓𬉔𬉕𬉖𬉗𬉘𬉙𬉚𭲼𭲽𭲾𭲿𭳀𭳁𭳂𭳃𭳄𭳅𭳆𭳇𭳈𭳉𭳊𭳋𭳌𭳍𭳎𭳏𰝙𰝚𰝛𰝜𰝝𰝞𰝟𰝠𰝡𱩠𱩡𱩢𱩣𱩤𱩥𱩦𱩧𱩨𱩩𱩪𱩫𱩬𱩭𱩮𱩯

+15 ขีด

แก้ไข

濿瀀㵿𤁞𤁡𤁢𤁣𤁤𤁥𤁦𤁧𤁨𤁩𤁪𤁫𤁬𤁭𤁮𤁯𤁰𤁱𤁲𤁳𤁴𤁵𤁶𤁷𤁸𤁹𤁺𤁻𤁼𤁽𤁾𤁿𤂀𤂁𤂂𤂃𤂄𤂅𤂆𤂇𤂈𤂉𤂊𤂋𤂌𤂍𤂎𤂏𤂐𤂑𤂒𤂓𤂔𤂕𤂖𤂗𤂘𤂙𤂚𤂛𤂜𤂞𤂟𤂠𤂢𤂣𤂤𤂥𤂦𤂧𤂨𤂩𤂪𤂫𤂬𤂭𤂮𤂯𤂰𤂱𤂲𪷳𪷴𪷵𪷶𪷷𪷸𪷹⁕、𬉛𬉜𬉝𬉞𭳐𭳑𭳒𭳓𭳔𭳕𭳖𭳗𭳘𭳙𭳚𭳛𰝢𰝣𰝤𰝥𰝦𰝧𰝨𰝩𰝪𰝫𱩰𱩱𱩲𱩳𱩴𱩵𱩶𱩷𱩸𱩹𱩺

+16 ขีด

แก้ไข

𤂝𤂡𤂳𤂴𤂵𤂶𤂷𤂸𤂹𤂺𤂻𤂼𤂽𤂾𤂿𤃀𤃁𤃂𤃃𤃄𤃅𤃆𤃇𤃈𤃉𤃊𤃋𤃌𤃍𤃎𤃏𤃐𤃑𤃒𤃓𤃔𤃕𤃖𤃗𤃘𤃙𤃚𤃛𤃜𤃝𤃞𤃟𤃠𤃡𤃢𤃣𤃤𤃥𤃦𤃧𪷺𪷻𪷼𪷽𪷾𪷿𫞞𬉟𬉠𬉡𬉢𬉣𬉤𭳜𭳝𭳞𭳟𭳠𭳡𭳢𭳣𭳤𭳥𭳦𭳧𭳨𭳩𭳪𭳫𰝬𰝭𰝮𰝯𱩻𱩼𱩽𱩾𱩿𱪀𱪁𱪂𱪃𱪄𱪅𱪆𱪇

+17 ขีด

แก้ไข

𤃨𤃩𤃪𤃫𤃬𤃭𤃮𤃯𤃰𤃱𤃲𤃳𤃴𤃵𤃶𤃷𤃸𤃹𤃺𤃻𤃼𤃽𤃾𤃿𤄀𤄁𤄂𤄃𤄄𤄅𤄆𤄇𤄈𤄉𤄊𤄋𤄌𤄍𪸀𪸁𪸂𬉥𬉦𬉧𬉨𬉩𬉪𭳬𭳭𭳮𭳯𰝰𰝱𱪈𱪉𱪊𱪋𱪌𱪍𱪎

+18 ขีด

แก้ไข

𢌇𤄎𤄏𤄐𤄑𤄒𤄓𤄔𤄕𤄖𤄗𤄘𤄙𤄚𤄛𤄜𤄝𤄞𤄟𤄠𤄡𤄢𤄣𤄤𤄥𤄦𤄧𤄨𤄩𤄪𤄫𤄬𤄭𤄮𤄯⁕、𤄰𤄱𤄲𤄳𤄴𤄵𪸃𪸄𪸅𪸆𪸇𬉫𬉬𬉭𭳰𭳱𭳲𭳳𭳴𭳵𭳶𰝲𱪏𱪐𱪑𱪒

+19 ขีด

แก้ไข

𤄶𤄷𤄸𤄹𤄺𤄻𤄼𤄽𤄾𤄿𤅀𤅁𤅂𤅃𤅄𤅅𤅆𤅇𤅈𤅉𪸈𪸉𬉮𬉯𭳷𭳸𭳹𰝳𰝴𱪓𱪔𱪕

+20 ขีด

แก้ไข

𤅊𤅋𤅌𤅍𤅎𤅏𤅐𤅑𤅒𤅓𤅔𤅕𤅖𤅗𤅘𤅙𤅚𤅛𤅜𤅝𤅞𤅟𪸊𪸋𱪖𱪗𱪘𱪙

+21 ขีด

แก้ไข

𤅠𤅡𤅢𤅣𤅤𤅥𤅦𤅧𤅨𪸌𬉰𬉱𭳺𭳻𭳼𭳽𱪚𱪛𱪜𱪝

+22 ขีด

แก้ไข

𤅩𤅪𤅫𤅬𤅭𤅮𤅯𱪞

+23 ขีด

แก้ไข

𤅰𤅱𤅲𤅳𤅴𤅵𤅶

+24 ขีด

แก้ไข

𤅷𤅸𤅹𤅺𤅻𱪟𱪠

+25 ขีด

แก้ไข

𤅼𤅽

+26 ขีด

แก้ไข

𤅾

+27 ขีด

แก้ไข

𤅿𬉲

+28 ขีด

แก้ไข

𰝵

+29 ขีด

แก้ไข

𭳾

+30 ขีด

แก้ไข

𤆀𬉳

+32 ขีด

แก้ไข

𤆁