ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/8

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

8แก้ไข

80แก้ไข

81แก้ไข

82แก้ไข

83แก้ไข

84แก้ไข

85แก้ไข

86แก้ไข

87แก้ไข

88แก้ไข

89แก้ไข