ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

8 แก้ไข

80 แก้ไข

81 แก้ไข

82 แก้ไข

83 แก้ไข

84 แก้ไข

85 แก้ไข

86 แก้ไข

87 แก้ไข

88 แก้ไข

89 แก้ไข