ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/5

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

5แก้ไข

50แก้ไข

51แก้ไข

52แก้ไข

53แก้ไข

54แก้ไข

55แก้ไข

56แก้ไข

57แก้ไข

58แก้ไข

59แก้ไข