ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

5 แก้ไข

50 แก้ไข

51 แก้ไข

52 แก้ไข

53 แก้ไข

54 แก้ไข

55 แก้ไข

56 แก้ไข

57 แก้ไข

58 แก้ไข

59 แก้ไข