U+6398, 掘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6398

[U+6397]
CJK Unified Ideographs
[U+6399]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 64, +8, 11 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 手尸山山 (QSUU), การป้อนสี่มุม 57072, การประกอบ )

  1. ขุด, เจาะ, ขุดค้น
  2. ขุดอุโมงค์

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 438 อักขระตัวที่ 2
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 12264
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 787 อักขระตัวที่ 10
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 3 หน้า 1909 อักขระตัวที่ 2
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+6398

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕyɛ³⁵/
Harbin /t͡ɕyɛ⁴⁴/
Tianjin /t͡ɕye⁴⁵/
Jinan /t͡ɕyə⁴²/
Qingdao /t͡ɕyə²¹³/
Zhengzhou /t͡ɕyɛ²⁴/
Xi'an /t͡ɕyɛ²¹/
Xining /t͡ɕyu⁴⁴/
Yinchuan /t͡ɕye¹³/
Lanzhou /t͡ɕyə⁵³/
Ürümqi /t͡ɕyɤ⁵¹/
Wuhan /t͡ɕye²¹³/
Chengdu /t͡ɕʰyo³¹/
/t͡ɕʰy³¹/
Guiyang /t͡ɕʰiu²¹/
/t͡ɕie²¹/
Kunming /t͡ɕʰiu³¹/
Nanjing /t͡ɕyeʔ⁵/
Hefei /t͡ɕyɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡ɕyəʔ⁵⁴/
Pingyao /t͡ɕʰyʌʔ¹³/
Hohhot /t͡ɕyaʔ⁴³/
Wu Shanghai /d͡ʑyɪʔ¹/
Suzhou /d͡ʑyəʔ³/
Hangzhou /d͡zz̩ʷəʔ²/
Wenzhou /d͡ʑy²¹³/
Hui Shexian /t͡ɕʰyeʔ²¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕye²⁴/
Xiangtan /t͡ɕyæ²⁴/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /kʰiut̚¹/
Taoyuan /kʰut̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /kwɐt̚²/
Nanning /kʷet̚²²/
Hong Kong /kwɐt̚²/
Min Xiamen (Hokkien) /kut̚⁵/
Fuzhou (Eastern Min) /kuʔ⁵/
Jian'ou (Northern Min) /ky⁴⁴/
Shantou (Teochew) /kuk̚⁵/
Haikou (Hainanese) /kut̚³/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
ต้นพยางค์ () (30) (30)
ท้ายพยางค์ () (60) (68)
วรรณยุกต์ (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Closed Closed
ส่วน () III III
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ gjut gjwot
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /ɡɨut̚/ /ɡʉɐt̚/
พาน อู้ยฺหวิน /ɡiut̚/ /ɡʷiɐt̚/
ซ่าว หรงเฟิน /ɡiuət̚/ /ɡiuɐt̚/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /gut̚/ /guat̚/
หลี่ หรง /ɡiuət̚/ /ɡiuɐt̚/
หวาง ลี่ /ɡĭuət̚/ /ɡĭwɐt̚/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /gi̯uət̚/ /gi̯wɐt̚/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
jué
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
gwat6 gyut6
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
jué jué
จีนยุคกลาง ‹ gjut › ‹ gjwot ›
จีนเก่า /*[ɡ]ut/ /*[ɡ]ot/
อังกฤษ dig out (earth) dig out (earth)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
หมายเลข 1559 1586
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 3 2
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
𧤼
จีนเก่า /*ɡlod/ /*ɡlud/