U+63E1, 握
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63E1

[U+63E0]
CJK Unified Ideographs
[U+63E2]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 64, +9, 12 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 手尸一土 (QSMG), การป้อนสี่มุม 57014, การประกอบ )

  1. grasp, hold fast, take by hand
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 443 อักขระตัวที่ 7
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 12366
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 794 อักขระตัวที่ 8
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 3 หน้า 1925 อักขระตัวที่ 7
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+63E1

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

Note: The zero initial /∅-/ is commonly pronounced with a ng-initial /ŋ-/ in some varieties of Cantonese, including Hong Kong Cantonese.
Note:
  • ak - literary;
  • ok - vernacular.

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /uo⁵¹/
Harbin /uo⁵³/
Tianjin /uo⁵³/
Jinan /və²¹³/
Qingdao /və⁵⁵/
Zhengzhou /uo²⁴/
Xi'an /nyo²¹/
Xining /u⁴⁴/
Yinchuan /və¹³/
Lanzhou /və¹³/
Ürümqi /vɤ²¹³/
Wuhan /uo²¹³/
Chengdu /o³¹/
Guiyang /o²¹/
Kunming /u³¹/
Nanjing /uʔ⁵/
Hefei /uɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /vaʔ²/
Pingyao /uʌʔ¹³/
Hohhot /vaʔ⁴³/
Wu Shanghai /oʔ⁵/
Suzhou /oʔ⁵/
/o⁵⁵/
Hangzhou /ʔoʔ⁵/
Wenzhou /v̠u²¹³/
Hui Shexian /uʔ²¹/
Tunxi /u⁵/
Xiang Changsha /ŋo²⁴/
Xiangtan /o²⁴/
Gan Nanchang /ŋɔʔ⁵/
Hakka Meixian /vok̚¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /ɐk̚⁵/
/ak̚⁵/
Nanning /ɐk̚⁵⁵/
Hong Kong /ɐk̚⁵/
/ak̚⁵/
Min Xiamen (Hokkien) /ak̚³²/
/ɔk̚³²/
Fuzhou (Eastern Min) /ouʔ²³/
Jian'ou (Northern Min) /ɔ²⁴/
Shantou (Teochew) /ok̚²/
Haikou (Hainanese) /ok̚⁵/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ต้นพยางค์ () (34)
ท้ายพยางค์ () (10)
วรรณยุกต์ (調) Checked (Ø)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open
ส่วน () II
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ 'aewk
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /ʔˠʌk̚/
พาน อู้ยฺหวิน /ʔᵚɔk̚/
ซ่าว หรงเฟิน /ʔɔk̚/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /ʔaɨwk̚/
หลี่ หรง /ʔɔk̚/
หวาง ลี่ /ɔk̚/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /ʔɔk̚/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
yue
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
ok3
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
หมายเลข 13066
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 0
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*qroːɡ/