ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

1 แก้ไข

10 แก้ไข

11 แก้ไข

12 แก้ไข

13 แก้ไข

14 แก้ไข

15 แก้ไข

16 แก้ไข

17 แก้ไข

18 แก้ไข

19 แก้ไข