ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/1

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

1แก้ไข

10แก้ไข

11แก้ไข

12แก้ไข

13แก้ไข

14แก้ไข

15แก้ไข

16แก้ไข

17แก้ไข

18แก้ไข

19แก้ไข