ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

0 แก้ไข

00 แก้ไข

01 แก้ไข

02 แก้ไข

03 แก้ไข

04 แก้ไข

05 แก้ไข

06 แก้ไข

07 แก้ไข

08 แก้ไข

09 แก้ไข