ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/0

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

0แก้ไข

00แก้ไข

01แก้ไข

02แก้ไข

03แก้ไข

04แก้ไข

05แก้ไข

06แก้ไข

07แก้ไข

08แก้ไข

09แก้ไข