U+65CF, 族
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-65CF

[U+65CE]
CJK Unified Ideographs
[U+65D0]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 70, +7, 11 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 卜尸人人大 (YSOOK), การป้อนสี่มุม 08234, การประกอบ 𠂉)

  1. วงศ์ตระกูล, กลุ่มชาติพันธุ์, เผ่า

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 484 อักขระตัวที่ 3
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 13661
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 846 อักขระตัวที่ 3
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 3 หน้า 2181 อักขระตัวที่ 1
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+65CF

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ #

การออกเสียง

แก้ไข


  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡su³⁵/
Harbin /t͡su²⁴/
Tianjin /t͡su⁴⁵/
Jinan /t͡su⁴²/
Qingdao /t͡su⁴²/
Zhengzhou /t͡su⁴²/
Xi'an /t͡sou²⁴/
Xining /t͡ɕy²¹³/
Yinchuan /t͡sʰu¹³/
/t͡su¹³/
Lanzhou /t͡sʰu¹³/
Ürümqi /t͡sʰu⁵¹/
Wuhan /t͡sʰəu²¹³/
Chengdu /t͡ɕʰyo³¹/
/t͡sʰu³¹/
/t͡ɕʰy³¹/
Guiyang /t͡ɕʰiu²¹/
Kunming /t͡sʰu³¹/
Nanjing /t͡sʰuʔ⁵/
Hefei /t͡sʰuəʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰuəʔ⁵⁴/
Pingyao /t͡ɕyʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡suəʔ⁴³/
Wu Shanghai /zoʔ¹/
Suzhou /zoʔ³/
Hangzhou /zoʔ²/
Wenzhou /jɤu²¹³/
Hui Shexian /t͡sʰu²²/
Tunxi /t͡sʰəu¹¹/
Xiang Changsha /t͡sʰəu²⁴/
Xiangtan /t͡sʰəɯ²⁴/
Gan Nanchang /t͡sʰuʔ⁵/
Hakka Meixian /t͡sʰuk̚⁵/
Taoyuan /t͡sʰuk̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡sok̚²/
Nanning /t͡suk̚²²/
Hong Kong /t͡suk̚²/
Min Xiamen (Hokkien) /t͡sɔk̚⁵/
Fuzhou (Eastern Min) /t͡suʔ⁵/
Jian'ou (Northern Min) /t͡su⁴²/
Shantou (Teochew) /t͡sok̚⁵/
Haikou (Hainanese) /tok̚³/