ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zou4 (จู้อิน ㄗㄡˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zòu