ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

方 (รากอักษรจีนที่ 70)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𭤧

+2 ขีดแก้ไข

, 𣃗, 𭤨, 𭤩, 𭤪

+3 ขีดแก้ไข

𣃘, 𣃙

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 𣃚, 𣃛, 𣃜, 𪯲, 𪯳, 𬀀, 𭤫, 𭤬

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , 𣃝, 𣃞, 𣃟, 𣃠, 𣃡, 𣃢, 𣃣, 𣃤, 𣃥, 𪯴, 𭤭, 𭤮, 𭤯, 𭤰, 𭤱, 𭤲, 𭤳, 𭤴, 𰕧

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , , 𣃦, 𣃧, 𣃨, 𣃩, 𣃪, 𣃫, 𣃬, 𣃭, 𣃮, 𣃯, 𣃰, 𣃱, 𣃲, 𪯵, 𪯶, 𪯷, 𬀁, 𬀂, 𬀃, 𬀄, 𬀅, 𬀆, 𭤵, 𭤶, 𭤷, 𭤸, 𭤹, 𰕨

+7 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , , 𣃳, 𣃴, 𣃵, 𣃶, 𣃷, 𣃸, 𣃹, 𣃺, 𣃻, 𪯸, 𫞀, 𬀇, 𬀈, 𭤺, 𰕩, 𰕪, 𰕫

+8 ขีดแก้ไข

, , , 𣃼, 𣃽, 𣃾, 𣃿, 𣄀, 𣄁, 𣄂, 𣄃, 𣄄, 𣄅, 𣄆, 𣄇, 𪯹, 𪯺, 𪯻, 𪯼, 𬀉, 𬀊, 𭤻, 𭤼, 𭤽, 𭤾, 𰕬, 𰕭

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𣄈, 𣄉, 𣄊, 𣄋, 𣄌, 𣄍, 𪯽, 𫞁, 𬀋, 𬀌, 𬀍, 𭤿, 𭥀, 𰕮

+10 ขีดแก้ไข

, , 𣄎, 𣄏, 𣄐, 𣄑, 𣄒, 𣄓, 𪯾, 𬀎, 𬀏, 𬀐, 𭥁, 𰕯

+11 ขีดแก้ไข

, , 𣄔, 𣄕, 𣄖, 𪯿, 𪰀, 𬀑, 𬀒, 𭥂, 𭥃, 𭥄

+12 ขีดแก้ไข

, , 𣄗, 𣄘, 𣄙, 𣄚, 𣄛, 𣄜, 𪰁, 𪰂, 𬀓, 𬀔, 𬀕, 𬀖, 𭥅

+13 ขีดแก้ไข

, 𣄝, 𬀗, 𭥆

+14 ขีดแก้ไข

, 𣄞, 𣄟, 𣄠, 𣄡, 𣄢, 𣄣, 𬀘, 𬀙, 𬀚, 𬀛, 𭥇, 𭥈

+15 ขีดแก้ไข

, , , 𣄤, 𪰃, 𪰄, 𬀜, 𬀝, 𭥉

+16 ขีดแก้ไข

, 𣄥, 𪰅, 𬀞, 𬀟, 𬀠

+17 ขีดแก้ไข

𣄦, 𬀡

+18 ขีดแก้ไข

𣄧, 𣄨, 𬀢

+19 ขีดแก้ไข

𣄩, 𬀣

+20 ขีดแก้ไข

𣄪

+21 ขีดแก้ไข

𣄫

+22 ขีดแก้ไข

𣄬

+24 ขีดแก้ไข

𬀤