ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

方 (รากอักษรจีนที่ 70)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𭤧

+2 ขีดแก้ไข

𣃗𭤨𭤩𭤪

+3 ขีดแก้ไข

𣃘𣃙

+4 ขีดแก้ไข

𣃚𣃛𣃜𪯲𪯳𬀀𭤫𭤬𱡱

+5 ขีดแก้ไข

𣃝𣃞𣃟𣃠𣃡𣃢𣃣𣃤𣃥𪯴𭤭𭤮𭤯𭤰𭤱𭤲𭤳𭤴𰕧

+6 ขีดแก้ไข

𣃦𣃧𣃨𣃩𣃪𣃫𣃬𣃭𣃮𣃯𣃰𣃱𣃲𪯵𪯶𪯷𬀁𬀂𬀃𬀄𬀅𬀆𭤵𭤶𭤷𭤸𭤹𰕨𱡲𱡳

+7 ขีดแก้ไข

𣃳𣃴𣃵𣃶𣃷𣃸𣃹𣃺𣃻𪯸𫞀𬀇𬀈𭤺𰕩𰕪𰕫

+8 ขีดแก้ไข

𣃼𣃽𣃾𣃿𣄀𣄁𣄂𣄃𣄄𣄅𣄆𣄇𪯹𪯺𪯻𪯼𬀉𬀊𭤻𭤼𭤽𭤾𰕬𰕭𱡴𱡵𱡶

+9 ขีดแก้ไข

𣄈𣄉𣄊𣄋𣄌𣄍𪯽𫞁𬀋𬀌𬀍𭤿𭥀𰕮

+10 ขีดแก้ไข

𣄎𣄏𣄐𣄑𣄒𣄓𪯾𬀎𬀏𬀐𭥁𰕯

+11 ขีดแก้ไข

𣄔𣄕𣄖𪯿𪰀𬀑𬀒𭥂𭥃𭥄

+12 ขีดแก้ไข

𣄗𣄘𣄙𣄚𣄛𣄜𪰁𪰂𬀓𬀔𬀕𬀖𭥅𱡷

+13 ขีดแก้ไข

𣄝𬀗𭥆𱡸

+14 ขีดแก้ไข

𣄞𣄟𣄠𣄡𣄢𣄣𬀘𬀙𬀚𬀛𭥇𭥈

+15 ขีดแก้ไข

𣄤𪰃𪰄𬀜𬀝𭥉

+16 ขีดแก้ไข

𣄥𪰅𬀞𬀟𬀠

+17 ขีดแก้ไข

𣄦𬀡

+18 ขีดแก้ไข

𣄧𣄨𬀢

+19 ขีดแก้ไข

𣄩𬀣

+20 ขีดแก้ไข

𣄪

+21 ขีดแก้ไข

𣄫

+22 ขีดแก้ไข

𣄬

+24 ขีดแก้ไข

𬀤