ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

方 (รากอักษรจีนที่ 70) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𭤧

+2 ขีด แก้ไข

𣃗𭤨𭤩𭤪

+3 ขีด แก้ไข

𣃘𣃙

+4 ขีด แก้ไข

𣃚𣃛𣃜𪯲𪯳𬀀𭤫𭤬𱡱

+5 ขีด แก้ไข

𣃝𣃞𣃟𣃠𣃡𣃢𣃣𣃤𣃥𪯴𭤭𭤮𭤯𭤰𭤱𭤲𭤳𭤴𰕧

+6 ขีด แก้ไข

𣃦𣃧𣃨𣃩𣃪𣃫𣃬𣃭𣃮𣃯𣃰𣃱𣃲𪯵𪯶𪯷𬀁𬀂𬀃𬀄𬀅𬀆𭤵𭤶𭤷𭤸𭤹𰕨𱡲𱡳

+7 ขีด แก้ไข

𣃳𣃴𣃵𣃶𣃷𣃸𣃹𣃺𣃻𪯸𫞀𬀇𬀈𭤺𰕩𰕪𰕫

+8 ขีด แก้ไข

𣃼𣃽𣃾𣃿𣄀𣄁𣄂𣄃𣄄𣄅𣄆𣄇𪯹𪯺𪯻𪯼𬀉𬀊𭤻𭤼𭤽𭤾𰕬𰕭𱡴𱡵𱡶

+9 ขีด แก้ไข

𣄈𣄉𣄊𣄋𣄌𣄍𪯽𫞁𬀋𬀌𬀍𭤿𭥀𰕮

+10 ขีด แก้ไข

𣄎𣄏𣄐𣄑𣄒𣄓𪯾𬀎𬀏𬀐𭥁𰕯

+11 ขีด แก้ไข

𣄔𣄕𣄖𪯿𪰀𬀑𬀒𭥂𭥃𭥄

+12 ขีด แก้ไข

𣄗𣄘𣄙𣄚𣄛𣄜𪰁𪰂𬀓𬀔𬀕𬀖𭥅𱡷

+13 ขีด แก้ไข

𣄝𬀗𭥆𱡸

+14 ขีด แก้ไข

𣄞𣄟𣄠𣄡𣄢𣄣𬀘𬀙𬀚𬀛𭥇𭥈

+15 ขีด แก้ไข

𣄤𪰃𪰄𬀜𬀝𭥉

+16 ขีด แก้ไข

𣄥𪰅𬀞𬀟𬀠

+17 ขีด แก้ไข

𣄦𬀡

+18 ขีด แก้ไข

𣄧𣄨𬀢

+19 ขีด แก้ไข

𣄩𬀣

+20 ขีด แก้ไข

𣄪

+21 ขีด แก้ไข

𣄫

+22 ขีด แก้ไข

𣄬

+24 ขีด แก้ไข

𬀤