U+4EA5, 亥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA5

[U+4EA4]
CJK Unified Ideographs
[U+4EA6]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 8, +4, 6 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 卜女竹人 (YVHO), การป้อนสี่มุม 00802)

  1. 12th terrestrial branch
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 88 อักขระตัวที่ 8
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 292
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 186 อักขระตัวที่ 1
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 1 หน้า 283 อักขระตัวที่ 5
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+4EA5

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /xai⁵¹/
Harbin /xai⁵³/
/xai²⁴/
Tianjin /xai⁵³/
Jinan /xɛ²¹/
Qingdao /xɛ⁴²/
Zhengzhou /xai⁴²/
Xi'an /xai⁴⁴/
Xining /xɛ²¹³/
Yinchuan /xɛ¹³/
Lanzhou /xɛ¹³/
Ürümqi /xai⁵¹/
Wuhan /xai³⁵/
Chengdu /xai¹³/
/xe³¹/
Guiyang /xai²¹³/
Kunming /xæ²¹²/
Nanjing /xae⁴⁴/
Hefei /xe̞⁵³/
Jin Taiyuan /xai⁴⁵/
Pingyao /xæ⁵³/
Hohhot /xɛ⁵⁵/
Wu Shanghai /ɦe²³/
Suzhou /ɦe̞³¹/
Hangzhou /ɦe̞¹³/
Wenzhou /ɦe³⁵/
Hui Shexian /xɛ²²/
Tunxi /xa²⁴/
Xiang Changsha /xai⁵⁵/
Xiangtan /ɦai²¹/
Gan Nanchang /hai²¹/
Hakka Meixian /hoi⁵³/
Taoyuan /hoi⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔi²²/
Nanning /hɔi²²/
Hong Kong /hɔi²²/
Min Xiamen (Hokkien) /hai²²/
Fuzhou (Eastern Min) /hɑi²⁴²/
Jian'ou (Northern Min) /xuɛ⁴⁴/
Shantou (Teochew) /hai³⁵/
Haikou (Hainanese) /hai³³/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ต้นพยางค์ () (33)
ท้ายพยางค์ () (41)
วรรณยุกต์ (調) Rising (X)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open
ส่วน () I
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ hojX
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /ɦʌiX/
พาน อู้ยฺหวิน /ɦəiX/
ซ่าว หรงเฟิน /ɣɒiX/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /ɦəjX/
หลี่ หรง /ɣᴀiX/
หวาง ลี่ /ɣɒiX/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /ɣɑ̆iX/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
hài
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
hoi6
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
hài
จีนยุคกลาง ‹ hojX ›
จีนเก่า /*[ɡ]ˁəʔ/
อังกฤษ 12th earthly branch

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
หมายเลข 4828
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 0
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*ɡɯːʔ/
หมายเหตุ