ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hai4 (จู้อิน ㄏㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hài