ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

7 แก้ไข

70 แก้ไข

71 แก้ไข

72 แก้ไข

73 แก้ไข

74 แก้ไข

75 แก้ไข

76 แก้ไข

77 แก้ไข

78 แก้ไข

79 แก้ไข