ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/7

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

7แก้ไข

70แก้ไข

71แก้ไข

72แก้ไข

73แก้ไข

74แก้ไข

75แก้ไข

76แก้ไข

77แก้ไข

78แก้ไข

79แก้ไข