ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

9 แก้ไข

90 แก้ไข

91 แก้ไข

92 แก้ไข

93 แก้ไข

94 แก้ไข

95 แก้ไข

96 แก้ไข

97 แก้ไข

98 แก้ไข

99 แก้ไข