ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/9

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

9แก้ไข

90แก้ไข

91แก้ไข

92แก้ไข

93แก้ไข

94แก้ไข

95แก้ไข

96แก้ไข

97แก้ไข

98แก้ไข

99แก้ไข