ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

廿

X (X) แก้ไข

X日日日 (XAAA) :
X日日日一 (XAAAM) :
X日月 (XAB) :
X日月月水 (XABBE) :
X日月大手 (XABKQ) :
X日竹手一 (XAHQM) :
X日戈竹尸 (XAIHS) :
X日十 (XAJ) :
X日十大日 (XAJKA) :
X日中一人 (XALMO) :
X日一月戈 (XAMBI) :
X日一口山 (XAMRU) :
X日弓金口 (XANCR) :
X日廿金 (XATC) :
X日廿一十 (XATMJ) :
X月 (XB) : , ,
X月月 (XBB) :
X月月一 (XBBM) :
X月月卜大 (XBBYK) :
X月金人大 (XBCOK) :
X月金尸竹 (XBCSH) :
X月木戈 (XBDI) :
X月火手山 (XBFQU) :
X月土戈 (XBGI) :
X月大火 (XBKF) :
X月大弓 (XBKN) :
X月中田中 (XBLWL) :
X月一一 (XBMM) :
X月人戈十 (XBOIJ) :
X月山中一 (XBULM) :
X月山弓木 (XBUND) :
X月女 (XBV) :
X月卜月月 (XBYBB) :
X金 (XC) :
X金日日 (XCAA) :
X金日竹山 (XCAHU) :
X金日一 (XCAM) :
X金日一戈 (XCAMI) :
X金日心竹 (XCAPH) :
X金日心心 (XCAPP) :
X金日山 (XCAU) :
X金日田水 (XCAWE) :
X金月 (XCB) :
X金月木戈 (XCBDI) :
X金月一水 (XCBME) :
X金月一尸 (XCBMS) :
X金月山 (XCBU) :
X金金 (XCC) :
X金金弓竹 (XCCNH) :
X金金口山 (XCCRU) :
X金木竹水 (XCDHE) :
X金木一 (XCDM) :
X金水戈 (XCEI) :
X金火 (XCF) :
X金火月 (XCFB) :
X金火月金 (XCFBC) :
X金火月土 (XCFBG) :
X金火月山 (XCFBU) :
X金火火 (XCFF) :
X金火竹 (XCFH) :
X金火手山 (XCFQU) :
X金土 (XCG) :
X金竹日 (XCHA) :
X金竹日月 (XCHAB) :
X金竹日土 (XCHAG) :
X金竹木火 (XCHDF) :
X金竹木尸 (XCHDS) :
X金竹水 (XCHE) :
X金竹水十 (XCHEJ) :
X金竹水口 (XCHER) :
X金竹土戈 (XCHGI) :
X金竹土口 (XCHGR) :
X金竹土山 (XCHGU) :
X金竹竹竹 (XCHHH) :
X金竹竹中 (XCHHL) :
X金竹竹田 (XCHHW) :
X金竹十 (XCHJ) :
X金竹十木 (XCHJD) :
X金竹十水 (XCHJE) :
X金竹十土 (XCHJG) :
X金竹十一 (XCHJM) :
X金竹十口 (XCHJR) :
X金竹十X (XCHJX) :
X金竹弓戈 (XCHNI) :
X金竹弓口 (XCHNR) :
X金竹手戈 (XCHQI) :
X金竹山木 (XCHUD) :
X金竹X水 (XCHXE) :
X金戈 (XCI) :
X金戈日女 (XCIAV) :
X金戈月戈 (XCIBI) :
X金戈竹尸 (XCIHS) :
X金戈竹山 (XCIHU) :
X金戈戈 (XCII) :
X金戈十月 (XCIJB) :
X金戈大水 (XCIKE) :
X金戈中月 (XCILB) :
X金戈心火 (XCIPF) :
X金戈心心 (XCIPP) :
X金戈廿金 (XCITC) :
X金戈廿水 (XCITE) :
X金戈女 (XCIV) :
X金十 (XCJ) :
X金十金口 (XCJCR) :
X金十大日 (XCJKA) :
X金十大心 (XCJKP) :
X金十大尸 (XCJKS) :
X金十心 (XCJP) :
X金十口 (XCJR) :
X金十女 (XCJV) :
X金大月 (XCKB) :
X金大金火 (XCKCF) :
X金大十廿 (XCKJT) :
X金大中月 (XCKLB) :
X金大一口 (XCKMR) :
X金中中中 (XCLLL) :
X金中一戈 (XCLMI) :
X金中一人 (XCLMO) :
X金中弓 (XCLN) :
X金中田 (XCLW) :
X金一月田 (XCMBW) :
X金一火 (XCMF) :
X金一火水 (XCMFE) :
X金一土戈 (XCMGI) :
X金一竹中 (XCMHL) :
X金一戈土 (XCMIG) :
X金一一口 (XCMMR) :
X金一弓 (XCMN) :
X金一弓口 (XCMNR) :
X金一口月 (XCMRB) :
X金一廿 (XCMT) :
X金一廿弓 (XCMTN) :
X金一廿人 (XCMTO) :
X金一田火 (XCMWF) :
X金一田十 (XCMWJ) :
X金一卜一 (XCMYM) :
X金一卜尸 (XCMYS) :
X金弓 (XCN) :
X金弓日山 (XCNAU) :
X金弓木廿 (XCNDT) :
X金弓土 (XCNG) :
X金弓竹水 (XCNHE) :
X金弓戈口 (XCNIR) :
X金弓大土 (XCNKG) :
X金弓大手 (XCNKQ) :
X金弓中口 (XCNLR) :
X金弓弓 (XCNN) :
X金弓人 (XCNO) :
X金弓人廿 (XCNOT) :
X金弓口戈 (XCNRI) :
X金弓尸木 (XCNSD) :
X金弓田日 (XCNWA) :
X金人月 (XCOB) :
X金人土 (XCOG) :
X金人戈弓 (XCOIN) :
X金人一土 (XCOMG) :
X金人一口 (XCOMR) :
X金人人土 (XCOOG) :
X金人心 (XCOP) :
X金人口手 (XCORQ) :
X金心竹 (XCPH) :
X金心竹心 (XCPHP) :
X金心戈 (XCPI) :
X金心戈一 (XCPIM) :
X金心心日 (XCPPA) :
X金心口山 (XCPRU) :
X金心山 (XCPU) :
X金手竹大 (XCQHK) :
X金手大戈 (XCQKI) :
X金手一月 (XCQMB) :
X金口竹山 (XCRHU) :
X金口中月 (XCRLB) :
X金口一土 (XCRMG) :
X金口口 (XCRR) :
X金口口尸 (XCRRS) :
X金尸十 (XCSJ) :
X金尸十水 (XCSJE) :
X金尸十口 (XCSJR) :
X金尸一水 (XCSME) :
X金尸一竹 (XCSMH) :
X金尸心 (XCSP) :
X金尸口 (XCSR) :
X金尸尸 (XCSS) :
X金尸尸口 (XCSSR) :
X金廿日 (XCTA) :
X金廿日大 (XCTAK) :
X金廿金日 (XCTCA) :
X金廿金人 (XCTCO) :
X金廿金廿 (XCTCT) :
X金廿土大 (XCTGK) :
X金廿大口 (XCTKR) :
X金廿中大 (XCTLK) :
X金廿一 (XCTM) :
X金廿人水 (XCTOE) :
X金廿女戈 (XCTVI) :
X金廿田 (XCTW) :
X金廿田戈 (XCTWI) :
X金廿卜女 (XCTYV) :
X金山 (XCU) :
X金山月月 (XCUBB) :
X金山金水 (XCUCE) :
X金山人大 (XCUOK) :
X金女 (XCV) :
X金女口 (XCVR) :
X金女女女 (XCVVV) :
X金女女田 (XCVVW) :
X金田 (XCW) :
X金田日 (XCWA) :
X金田木 (XCWD) :
X金田土 (XCWG) :
X金田十口 (XCWJR) :
X金田大 (XCWK) :
X金田中 (XCWL) :
X金田中戈 (XCWLI) :
X金田中女 (XCWLV) :
X金田心 (XCWP) :
X金田女火 (XCWVF) :
X金卜 (XCY) :
X金卜月尸 (XCYBS) :
X金卜金月 (XCYCB) :
X金卜金大 (XCYCK) :
X金卜木大 (XCYDK) :
X金卜竹弓 (XCYHN) :
X金卜竹尸 (XCYHS) :
X金卜竹女 (XCYHV) :
X金卜戈山 (XCYIU) :
X金卜十 (XCYJ) :
X金卜中月 (XCYLB) :
X金卜口 (XCYR) :
X金卜口月 (XCYRB) :
X金卜口女 (XCYRV) :
X金卜尸大 (XCYSK) :
X金卜尸人 (XCYSO) :
X金卜廿十 (XCYTJ) :
X金卜廿心 (XCYTP) :
X金卜廿口 (XCYTR) :
X金卜廿山 (XCYTU) :
X金卜女戈 (XCYVI) :
X木月 (XDB) :
X木金 (XDC) :
X木金戈 (XDCI) :
X木金口山 (XDCRU) :
X木木月山 (XDDBU) :
X木木火 (XDDF) :
X木木土 (XDDG) :
X木火火口 (XDFFR) :
X木竹日心 (XDHAP) :
X木竹尸大 (XDHSK) :
X木十水 (XDJE) :
X木十心山 (XDJPU) :
X木一月月 (XDMBB) :
X木一月尸 (XDMBS) :
X木弓 (XDN) :
X木弓日山 (XDNAU) :
X木弓中月 (XDNLB) :
X木弓人 (XDNO) :
X木弓田日 (XDNWA) :
X木人 (XDO) :
X木人土尸 (XDOGS) :
X木人一人 (XDOMO) :
X木人人 (XDOO) :
X木口口口 (XDRRR) :
X木尸一戈 (XDSMI) :
X木尸心 (XDSP) :
X木廿月人 (XDTBO) :
X木廿土水 (XDTGE) :
X木廿田戈 (XDTWI) :
X木山 (XDU) :
X木卜廿山 (XDYTU) :
X水 (XE) : ,
X水日心心 (XEAPP) :
X水月心 (XEBP) :
X水月山山 (XEBUU) :
X水金口山 (XECRU) :
X水水水水 (XEEEE) :
X水竹水 (XEHE) :
X水竹火 (XEHF) :
X水竹手 (XEHQ) :
X水竹X火 (XEHXF) :
X水戈大竹 (XEIKH) :
X水十十弓 (XEJJN) :
X水中土 (XELG) :
X水中一人 (XELMO) :
X水一田木 (XEMWD) :
X水弓月大 (XENBK) :
X水弓木 (XEND) :
X水弓人 (XENO) :
X水弓田日 (XENWA) :
X水人 (XEO) :
X水手一月 (XEQMB) :
X水尸戈一 (XESIM) :
X水尸一月 (XESMB) :
X水尸一戈 (XESMI) :
X水尸一十 (XESMJ) :
X水廿中X (XETLX) :
X水廿山月 (XETUB) :
X水田中人 (XEWLO) :
X水卜金月 (XEYCB) :
X水卜土 (XEYG) :
X水卜大中 (XEYKL) :
X水卜中竹 (XEYLH) :
X水卜心心 (XEYPP) :
X水卜廿山 (XEYTU) :
X火 (XF) :
X火月竹日 (XFBHA) :
X火月心卜 (XFBPY) :
X火金手 (XFCQ) :
X火木一月 (XFDMB) :
X火木人大 (XFDOK) :
X火木廿金 (XFDTC) :
X火木女 (XFDV) :
X火火火 (XFFF) :
X火火弓人 (XFFNO) :
X火土 (XFG) :
X火竹月卜 (XFHBY) :
X火大中月 (XFKLB) :
X火一月金 (XFMBC) :
X火弓月大 (XFNBK) :
X火手尸山 (XFQSU) :
X火廿田戈 (XFTWI) :
X火田 (XFW) :
X火田木 (XFWD) :
X火卜口木 (XFYRD) :
X土月木戈 (XGBDI) :
X土月中一 (XGBLM) :
X土月一金 (XGBMC) :
X土金田日 (XGCWA) :
X土土土 (XGGG) :
X土土大尸 (XGGKS) :
X土戈 (XGI) :
X土戈土 (XGIG) :
X土戈中月 (XGILB) :
X土戈尸手 (XGISQ) :
X土一田土 (XGMWG) :
X土廿木竹 (XGTDH) :
X土山 (XGU) :
X土卜大 (XGYK) :
X竹 (XH) : 𠂆
X竹日竹山 (XHAHU) :
X竹日心 (XHAP) :
X竹月大尸 (XHBKS) :
X竹月弓木 (XHBND) :
X竹木金口 (XHDCR) :
X竹木弓田 (XHDNW) :
X竹木田木 (XHDWD) :
X竹火大尸 (XHFKS) :
X竹火弓中 (XHFNL) :
X竹竹竹日 (XHHHA) :
X竹竹人人 (XHHOO) :
X竹戈心卜 (XHIPY) :
X竹戈口 (XHIR) :
X竹十木 (XHJD) :
X竹十竹日 (XHJHA) :
X竹大日 (XHKA) :
X竹中一人 (XHLMO) :
X竹中弓 (XHLN) :
X竹中X (XHLX) :
X竹一月土 (XHMBG) :
X竹弓月一 (XHNBM) :
X竹弓火火 (XHNFF) :
X竹弓竹竹 (XHNHH) :
X竹弓竹X (XHNHX) :
X竹弓戈大 (XHNIK) :
X竹弓一日 (XHNMA) :
X竹弓心 (XHNP) :
X竹弓心口 (XHNPR) :
X竹弓口卜 (XHNRY) :
X竹弓田心 (XHNWP) :
X竹弓卜一 (XHNYM) :
X竹弓卜口 (XHNYR) :
X竹人金一 (XHOCM) :
X竹人戈口 (XHOIR) :
X竹人十田 (XHOJW) :
X竹人一土 (XHOMG) :
X竹人山土 (XHOUG) :
X竹心一月 (XHPMB) :
X竹手戈 (XHQI) :
X竹手口 (XHQR) :
X竹口大尸 (XHRKS) :
X竹口人大 (XHROK) :
X竹口心卜 (XHRPY) :
X竹尸大 (XHSK) :
X竹尸卜十 (XHSYJ) :
X竹山弓田 (XHUNW) :
X竹山山 (XHUU) :
X竹女戈人 (XHVIO) :
X竹女心 (XHVP) :
X竹田一女 (XHWMV) :
X竹卜竹弓 (XHYHN) :
X竹卜竹尸 (XHYHS) :
X竹卜尸金 (XHYSC) :
X竹卜田女 (XHYWV) :
X戈 (XI) : , 广
X戈水月廿 (XIEBT) :
X戈水木竹 (XIEDH) :
X戈火田木 (XIFWD) :
X戈竹竹手 (XIHHQ) :
X戈竹戈 (XIHI) :
X戈戈戈一 (XIIIM) :
X戈十 (XIJ) :
X戈大中山 (XIKLU) :
X戈人木 (XIOD) :
X戈人土口 (XIOGR) :
X戈心土 (XIPG) :
X戈口 (XIR) :
X戈口弓中 (XIRNL) :
X戈女人心 (XIVOP) :
X戈女心日 (XIVPA) :
X十 (XJ) :
X十金一月 (XJCMB) :
X十金手人 (XJCQO) :
X十水手 (XJEQ) :
X十水女戈 (XJEVI) :
X十十山 (XJJU) :
X十十卜十 (XJJYJ) :
X十一一山 (XJMMU) :
X十心月弓 (XJPBN) :
X十廿 (XJT) :
X十廿月山 (XJTBU) :
X十廿木 (XJTD) :
X十山竹日 (XJUHA) : ,
X十山大尸 (XJUKS) :
X大 (XK) : 𠂇,
X大日山 (XKAU) : 夿
X大月月 (XKBB) :
X大木 (XKD) :
X大木戈 (XKDI) :
X大木中弓 (XKDLN) :
X大木中人 (XKDLO) :
X大竹竹日 (XKHHA) :
X大竹弓木 (XKHND) :
X大竹山心 (XKHUP) :
X大竹女戈 (XKHVI) :
X大戈 (XKI) :
X大大 (XKK) :
X大中土 (XKLG) :
X大弓月大 (XKNBK) :
X大弓竹日 (XKNHA) :
X大弓中心 (XKNLP) :
X大人土 (XKOG) :
X大人人 (XKOO) :
X大口 (XKR) :
X大卜女人 (XKYVO) :
X中 (XL) : , 丿, ,
X中月 (XLB) :
X中戈月竹 (XLIBH) :
X中戈月廿 (XLIBT) :
X中戈金口 (XLICR) :
X中戈竹田 (XLIHW) :
X中戈人戈 (XLIOI) :
X中戈廿中 (XLITL) :
X中戈廿田 (XLITW) :
X中弓戈尸 (XLNIS) :
X中尸卜大 (XLSYK) :
X中廿土戈 (XLTGI) :
X中X (XLX) :
X中卜大手 (XLYKQ) :
X一月竹竹 (XMBHH) : ,
X一月中一 (XMBLM) :
X一月弓中 (XMBNL) :
X一月人 (XMBO) :
X一月人土 (XMBOG) :
X一月心卜 (XMBPY) :
X一火 (XMF) :
X一土 (XMG) :
X一土月月 (XMGBB) :
X一土金 (XMGC) :
X一土竹水 (XMGHE) :
X一土戈 (XMGI) :
X一竹 (XMH) :
X一竹日火 (XMHAF) :
X一戈月月 (XMIBB) :
X一戈卜中 (XMIYL) :
X一十人大 (XMJOK) :
X一大中一 (XMKLM) :
X一大手 (XMKQ) :
X一大尸 (XMKS) :
X一中 (XML) :
X一中中一 (XMLLM) :
X一中中田 (XMLLW) :
X一一中弓 (XMMLN) :
X一一一月 (XMMMB) :
X一一心 (XMMP) :
X一一山山 (XMMUU) :
X一一女尸 (XMMVS) :
X一弓金 (XMNC) :
X一弓火 (XMNF) :
X一弓竹十 (XMNHJ) :
X一弓弓中 (XMNNL) :
X一人 (XMO) :
X一人木 (XMOD) :
X一人心 (XMOP) :
X一口戈 (XMRI) :
X一口戈戈 (XMRII) :
X一口尸火 (XMRSF) :
X一尸 (XMS) :
X一尸大尸 (XMSKS) :
X一廿中弓 (XMTLN) :
X一山一月 (XMUMB) : ,
X一田一月 (XMWMB) :
X弓 (XN) : ,
X弓月竹日 (XNBHA) :
X弓月大 (XNBK) :
X弓火中中 (XNFLL) :
X弓火人 (XNFO) :
X弓火人戈 (XNFOI) :
X弓中火竹 (XNLFH) :
X弓中人戈 (XNLOI) :
X弓中人一 (XNLOM) :
X弓一 (XNM) :
X弓一水戈 (XNMEI) :
X弓一戈大 (XNMIK) :
X弓一戈口 (XNMIR) :
X弓一戈尸 (XNMIS) :
X弓一中一 (XNMLM) :
X弓一一月 (XNMMB) :
X弓一一田 (XNMMW) :
X弓一人木 (XNMOD) :
X弓一尸山 (XNMSU) :
X弓一廿一 (XNMTM) :
X弓一卜戈 (XNMYI) :
X弓弓一 (XNNM) :
X弓弓人 (XNNO) :
X弓人土 (XNOG) :
X弓心木 (XNPD) :
X弓尸月廿 (XNSBT) :
X弓尸火 (XNSF) :
X弓尸中中 (XNSLL) :
X人 (XO) :
X人月 (XOB) :
X人月竹山 (XOBHU) :
X人火木 (XOFD) :
X人土竹手 (XOGHQ) :
X人土人土 (XOGOG) :
X人土心 (XOGP) :
X人戈 (XOI) :
X人戈中弓 (XOILN) :
X人戈弓戈 (XOINI) :
X人戈弓中 (XOINL) :
X人戈弓人 (XOINO) :
X人十月女 (XOJBV) :
X人十金口 (XOJCR) :
X人十木 (XOJD) :
X人大大月 (XOKKB) :
X人一月月 (XOMBB) :
X人一土 (XOMG) :
X人一一一 (XOMMM) :
X人一一心 (XOMMP) :
X人一弓弓 (XOMNN) :
X人一弓人 (XOMNO) :
X人一口 (XOMR) :
X人一女一 (XOMVM) :
X人弓中弓 (XONLN) :
X人弓弓人 (XONNO) :
X人人 (XOO) :
X人人火 (XOOF) :
X人人中弓 (XOOLN) :
X人人一人 (XOOMO) :
X人人一口 (XOOMR) :
X人人心 (XOOP) :
X人人尸大 (XOOSK) :
X人心月人 (XOPBO) :
X人口戈十 (XORIJ) :
X人口一月 (XORMB) :
X人口尸十 (XORSJ) :
X人口尸一 (XORSM) :
X人尸大 (XOSK) :
X人女 (XOV) :
X人卜 (XOY) :
X人卜十十 (XOYJJ) :
X人卜大尸 (XOYKS) :
X心 (XP) : , ,
X心日竹日 (XPAHA) :
X心金口山 (XPCRU) :
X心火一月 (XPFMB) :
X心火手山 (XPFQU) :
X心戈十月 (XPIJB) :
X心弓戈弓 (XPNIN) :
X心人 (XPO) :
X心人一弓 (XPOMN) :
X心人一口 (XPOMR) :
X心心 (XPP) :
X心心木 (XPPD) :
X心口 (XPR) :
X心廿月人 (XPTBO) :
X心女女田 (XPVVW) :
X心卜女 (XPYV) :
X手 (XQ) :
X手日心心 (XQAPP) :
X手月人山 (XQBOU) :
X手金 (XQC) :
X手金弓人 (XQCNO) :
X手金口山 (XQCRU) :
X手火月山 (XQFBU) :
X手竹十中 (XQHJL) :
X手竹山人 (XQHUO) :
X手戈 (XQI) :
X手戈火 (XQIF) :
X手十金弓 (XQJCN) :
X手十金人 (XQJCO) :
X手大水 (XQKE) :
X手大弓 (XQKN) :
X手大尸 (XQKS) :
X手中火 (XQLF) :
X手中中弓 (XQLLN) :
X手弓月大 (XQNBK) :
X手弓口戈 (XQNRI) :
X手弓尸木 (XQNSD) :
X手弓田日 (XQNWA) :
X手人 (XQO) :
X手人土尸 (XQOGS) :
X手心一一 (XQPMM) :
X手尸十水 (XQSJE) :
X手尸一戈 (XQSMI) :
X手廿大中 (XQTKL) :
X手山木 (XQUD) :
X手山一口 (XQUMR) :
X手卜大 (XQYK) :
X手卜一卜 (XQYMY) :
X手卜心心 (XQYPP) :
X手卜心尸 (XQYPS) :
X口月月水 (XRBBE) :
X口月中弓 (XRBLN) :
X口月人 (XRBO) :
X口竹日十 (XRHAJ) :
X口十月人 (XRJBO) :
X口中X (XRLX) :
X口一中一 (XRMLM) :
X口一一心 (XRMMP) :
X口一尸十 (XRMSJ) :
X口一廿大 (XRMTK) :
X口弓月大 (XRNBK) :
X口弓田日 (XRNWA) :
X口人月 (XROB) :
X口心日 (XRPA) :
X口口 (XRR) :
X口口一金 (XRRMC) :
X口口田一 (XRRWM) :
X口尸竹 (XRSH) :
X口尸中弓 (XRSLN) :
X口尸心卜 (XRSPY) :
X口廿一十 (XRTMJ) :
X口女火戈 (XRVFI) :
X口卜大 (XRYK) :
X口卜一山 (XRYMU) :
X尸 (XS) : 𠃌
X尸火水 (XSFE) :
X尸火人一 (XSFOM) :
X尸竹人女 (XSHOV) :
X尸戈廿人 (XSITO) :
X尸十竹日 (XSJHA) :
X尸十中一 (XSJLM) :
X尸十女戈 (XSJVI) : ,
X尸大竹弓 (XSKHN) :
X尸口月山 (XSRBU) :
X尸口中月 (XSRLB) :
X尸口弓人 (XSRNO) :
X尸尸弓 (XSSN) :
X廿 (XT) : ,
X廿月土 (XTBG) :
X廿月大尸 (XTBKS) :
X廿月一戈 (XTBMI) :
X廿月山火 (XTBUF) :
X廿金中一 (XTCLM) :
X廿水尸水 (XTESE) :
X廿火 (XTF) :
X廿土火 (XTGF) :
X廿竹日戈 (XTHAI) :
X廿竹木火 (XTHDF) :
X廿竹木十 (XTHDJ) :
X廿竹土火 (XTHGF) :
X廿竹弓戈 (XTHNI) :
X廿戈竹尸 (XTIHS) :
X廿十 (XTJ) :
X廿十月中 (XTJBL) :
X廿十一金 (XTJMC) :
X廿十弓木 (XTJND) :
X廿十心戈 (XTJPI) :
X廿十心山 (XTJPU) :
X廿大弓中 (XTKNL) :
X廿中X (XTLX) :
X廿一金水 (XTMCE) :
X廿一大尸 (XTMKS) :
X廿一一尸 (XTMMS) :
X廿一一女 (XTMMV) :
X廿弓木火 (XTNDF) :
X廿弓戈 (XTNI) :
X廿人戈口 (XTOIR) :
X廿人一一 (XTOMM) :
X廿人心 (XTOP) :
X廿手 (XTQ) :
X廿口人大 (XTROK) :
X廿尸一戈 (XTSMI) :
X廿廿弓中 (XTTNL) :
X廿廿尸竹 (XTTSH) :
X廿女火水 (XTVFE) :
X廿女火廿 (XTVFT) :
X廿女弓人 (XTVNO) :
X廿田中弓 (XTWLN) :
X廿卜金女 (XTYCV) :
X廿卜大 (XTYK) :
X廿卜大中 (XTYKL) :
X廿卜廿十 (XTYTJ) :
X山 (XU) :
X山月一口 (XUBMR) :
X山金弓人 (XUCNO) :
X山竹日火 (XUHAF) :
X山竹人人 (XUHOO) :
X山竹女戈 (XUHVI) :
X山十十中 (XUJJL) :
X山中田 (XULW) :
X山一 (XUM) :
X山一一山 (XUMMU) :
X山一弓弓 (XUMNN) :
X山一人土 (XUMOG) :
X山一廿人 (XUMTO) :
X山弓月手 (XUNBQ) :
X山人土火 (XUOGF) :
X山尸竹口 (XUSHR) :
X山尸山山 (XUSUU) :
X山廿手一 (XUTQM) :
X山山金水 (XUUCE) :
X山卜月大 (XUYBK) :
X山卜月心 (XUYBP) :
X山卜人十 (XUYOJ) :
X山卜口月 (XUYRB) :
X女月月水 (XVBBE) :
X女水弓木 (XVEND) :
X女火戈戈 (XVFII) :
X女火十大 (XVFJK) :
X女火中中 (XVFLL) :
X女火一金 (XVFMC) :
X女火弓口 (XVFNR) :
X女火心一 (XVFPM) :
X女火山 (XVFU) :
X女火田木 (XVFWD) :
X女竹X金 (XVHXC) :
X女戈大尸 (XVIKS) :
X女一月月 (XVMBB) :
X女一火月 (XVMFB) :
X女一戈十 (XVMIJ) :
X女一口 (XVMR) :
X女弓火 (XVNF) :
X女尸一土 (XVSMG) :
X女廿廿 (XVTT) :
X女女 (XVV) :
X田火手山 (XWFQU) :
X田土火 (XWGF) :
X田一弓 (XWMN) :
X田田田一 (XWWWM) :
XX日弓日 (XXANA) :
XX日弓人 (XXANO) :
XX月山月 (XXBUB) :
XX金金口 (XXCCR) :
XX金竹中 (XXCHL) :
XX金十月 (XXCJB) :
XX金大戈 (XXCKI) :
XX金弓中 (XXCNL) :
XX金人土 (XXCOG) :
XX金尸竹 (XXCSH) :
XX木大心 (XXDKP) :
XX木一田 (XXDMW) :
XX木卜廿 (XXDYT) :
XX水水水 (XXEEE) :
XX水土 (XXEG) :
XX火月口 (XXFBR) :
XX土戈 (XXGI) :
XX土弓竹 (XXGNH) :
XX土人大 (XXGOK) :
XX竹月廿 (XXHBT) :
XX竹金中 (XXHCL) :
XX竹木竹 (XXHDH) :
XX竹十尸 (XXHJS) :
XX竹弓木 (XXHND) :
XX竹人心 (XXHOP) :
XX竹口一 (XXHRM) :
XX竹口人 (XXHRO) :
XX竹尸一 (XXHSM) :
XX竹山火 (XXHUF) :
XX竹山山 (XXHUU) :
XX竹田心 (XXHWP) :
XX戈戈 (XXII) :
XX戈大心 (XXIKP) :
XX戈心 (XXIP) :
XX戈心火 (XXIPF) :
XX十金竹 (XXJCH) :
XX十十山 (XXJJU) :
XX大火 (XXKF) :
XX大戈 (XXKI) :
XX大山 (XXKU) :
XX一月竹 (XXMBH) :
XX一月心 (XXMBP) :
XX一土金 (XXMGC) :
XX一土竹 (XXMGH) :
XX一大心 (XXMKP) :
XX一大尸 (XXMKS) :
XX一一竹 (XXMMH) :
XX一一心 (XXMMP) :
XX一人 (XXMO) :
XX一口一 (XXMRM) :
XX弓月土 (XXNBG) :
XX弓月大 (XXNBK) :
XX弓弓 (XXNN) :
XX人土 (XXOG) :
XX人土口 (XXOGR) :
XX人戈 (XXOI) :
XX人十 (XXOJ) :
XX人心 (XXOP) :
XX人尸大 (XXOSK) :
XX手戈 (XXQI) :
XX手心一 (XXQPM) :
XX口竹日 (XXRHA) :
XX口人月 (XXROB) :
XX口人一 (XXROM) :
XX口卜一 (XXRYM) :
XX尸大 (XXSK) :
XX尸一 (XXSM) :
XX尸口中 (XXSRL) :
XX廿大 (XXTK) :
XX廿田中 (XXTWL) :
XX女火竹 (XXVFH) :
XX女中 (XXVL) :
XXX月火 (XXXBF) :
XXX金十 (XXXCJ) :
XXX金弓 (XXXCN) :
XXX金心 (XXXCP) :
XXX金卜 (XXXCY) : ,
XXX木大 (XXXDK) :
XXX一一 (XXXMM) : ,
XXX一口 (XXXMR) :
XXX人火 (XXXOF) :
XXX廿土 (XXXTG) :
XXX廿女 (XXXTV) :
XXX山日 (XXXUA) :
XXX山山 (XXXUU) :
X卜 (XY) : ,