ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

a แก้ไข

ā : , , , 𠼞, 𥥩, , 𨉚, , ,
á : , ,
ǎ : ,
à : , ,
a : , , ,

ai แก้ไข

āi : , , , , 𠳳, , , 𡉓, , , 𡟓, , , 𢰇, , , , 𤸖, , , ,
ái : 𠊎, , , , , , , , , , , , , , , 𤸳, , , , , 𦩴, , 𧪚, , , 𩂢, , 𫘤, 𩪂, 𩮖,
ǎi : , , , , , , , 𦥈, , , , , , 𣤃, , , , , , , , 𦥂, , , 𧡋, , , , , , , 𩫇,
ài : , , , , , , , , , , , , 𡁍, , , , , , , , , 𡰽, 𡶃, , , 𢟪, 𢟰, , , 𢣏, 𢣕, , , 𣋞, 𣎴, 𣜬, 𣝅, , 𣩄, 𣩱, , , 𤢵, , , , , 𤻢, , , , , , , , , 𥡽, 𥤦, 𥴨, 𦗍, 𦗐, 𦤦, , , , 𧏹, 𧓁, , 𧰿, 𧵨, , , , , , 𨶂, , , , 𩂒, , 𩈋, , , , , , 𪇈, 𪕭

an แก้ไข

ān : , , , 𠽪, , , , 𡯏, , , , 广, , 𢰍, , , , 𣚖, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧩸, 𧫥, 𧫧, 𧮍, , , , , , , , , , , , 𩽾, , 𪁟, , , , , 𪘒
án : , , 𡪁, 𡽜, 𣵱, , , ,
ǎn : , , 𠉬, , 𠪚, , 𠿑, , , , , , 𤃷, 𤜁, , , , 𥦍, , 𦺽, , , , , 𩅝, 𩈴, 𪒠
àn : , , 𠰑, , , , 𡎑, , 𡪙, , , , 𡹼, , , 𣆛, , , , , 𣣚, , , 𣽥, , 𤞿, 𤟉, 𥏮, , 𥳬, , , , 𧖮, 𧫧, , , , , 𨲊, , , , 𩓤, , , , 𩭢, , 𩹎, , 𪒠

ang แก้ไข

āng : 𠵫, 𡕉, , , ,
áng : , , , , , 㭿, 𤭒, , , , 𩑝, 𩔘,
ǎng : , 𦫫, 𨋕,
àng : 𠹃, 𡵙, 𢓋, 𣉗, , 𣖮, , , , 𩉰, 𩜟

ao แก้ไข

āo : , , , , , , , , 𤇯, , , 𤏶, , , , 𧅃, 𧨲, , , 𩥊, , 𪃨
áo : , , , , , , 𡊛, 𡏼, , , , , , , 𢧴, , 𢳆, , 𣊁, 𣷫, , , , , , , 𥂢, , , , , , , , 𦪈, , , , , , , , , , , , 𩘮, 𩮯, 𩱏, , , 𪉑, , ,
ǎo : , , , 𢁱, , , , , 𥜌, , , , 𦽀, , , , , , 𨱧, 𩈏, 𩑤, 𩣻, , , 𪁾,
ào : , , , , , , , , 𡒃, , , , , , , , , , , , 𢕟, , 㥿, , , , , 𢳆, , , , , , , , 𤺾, 𥑑, , , , , , , 𩑍, , 𩕀, 𩟇, , , , 𩼈,