ดูเพิ่ม: an, An, AN, aN, ãn, ān, ăn, ân, Ân, àn, ấn, Ấn, ẩn, ǎn, ån, än, an-, ąn-, -an, -án, -än, .an, an', A/N, an1, an2, an3, และ an4

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

án (จู้อิน ㄢˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡪁
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡽜
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣵱
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=án&oldid=793421"