ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

aN

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตนิวตัน ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของแรง มีค่าเท่ากับ 10−18 นิวตัน