ดูเพิ่ม: ao, AO, A. O., Ao, ao-, .ao, .a'o, ʻao, aʻo, ʻaʻo, áo, ǎo, ào, Áo, ÄO, ảo, a'ô, ǃāo, ao1, ao2, ao3, ao4, a0, และ A0

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

āo (จู้อิน )

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ