ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ao1 (จู้อิน )

  1. การสะกดแบบอื่นของ āo