ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

o แก้ไข

ō : ,
ó :
ǒ :
ò : ,
o : ,

ou แก้ไข

ōu : 𠢔, 𠥝, , , , , 𡂿, 𡈆, , 𡩾, , , , 𣂻, , , , , , , , , , 𤛐, , , 𥈬, 𥱸, , , , , , , , , , , , , , 𩔸, , ,
óu : 𦂕, , , 𪙃
ǒu : , , 𠙶, 𠥝, , , 𠴰, , 𣢨, , , , , , , 𤵎, 𥐂, 𥧆, 𥻑, , , , , 𧖼, 𧪓, , 𪊪
òu : , , , , , 𣉾, , 𣓕, , , , 𣽕, 𤁮, , , 𧏺, 𩀫, 𩥋
ou : , 𡂿