Letter o.svg
o U+006F, o
LATIN SMALL LETTER O
n
[U+006E]
Basic Latin p
[U+0070]

ข้ามภาษาแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

o (อักษรตัวใหญ่ O)

  1. อักษรตัวที่ 15 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

o

  1. บน

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

o (จู้อิน ˙ㄛ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ō.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ó.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ǒ.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ò.