R U+0052, R
LATIN CAPITAL LETTER R
Q
[U+0051]
Basic Latin S
[U+0053]
U+FF32, R
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER R

[U+FF31]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF33]

ภาษาร่วม แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

R (อักษรตัวเล็ก r)

  1. อักษรตัวที่ 18 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่ม แก้ไข

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

R (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก r, พหูพจน์ Rs หรือ R's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 18 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า ar และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

R (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก r)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 18 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า ar และเขียนด้วยอักษรละติน