x U+0078, x
LATIN SMALL LETTER X
w
[U+0077]
Basic Latin y
[U+0079]

U+2179, ⅹ
SMALL ROMAN NUMERAL TEN

[U+2178]
Number Forms
[U+217A]
U+FF58, x
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER X

[U+FF57]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF59]

ข้ามภาษาแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

x (อักษรตัวใหญ่ X)

  1. อักษรตัวที่ 24 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

(file)
สัมผัส: -ɛks

ตัวอักษรแก้ไข

x (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ X, พหูพจน์ xs or x's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 24 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า ex และเขียนเป็นอักษรละติน

ดูเพิ่มแก้ไข

จำนวนแก้ไข

x (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ X)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 24 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า ex และเขียนเป็นอักษรละติน