x U+0078, x
LATIN SMALL LETTER X
w
[U+0077]
Basic Latin y
[U+0079]

U+2179, ⅹ
SMALL ROMAN NUMERAL TEN

[U+2178]
Number Forms
[U+217A]
U+FF58, x
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER X

[U+FF57]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF59]

ภาษาร่วม แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

x (อักษรตัวใหญ่ X)

  1. อักษรตัวที่ 24 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่ม แก้ไข

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

(file)
สัมผัส: -ɛks

ตัวอักษร แก้ไข

x (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ X, พหูพจน์ xs หรือ x's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 24 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า ex และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

x (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ X)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 24 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า ex และเขียนด้วยอักษรละติน