ดูเพิ่ม: XI, , , , และ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xi (xi5xi0, จู้อิน ˙ㄒㄧ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  9. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .