ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(xi4xi4, จู้อิน ㄒㄧˋ)

 1. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪸕
 37. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮉪
 48. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 49. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 56. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰱌
 57. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬟪
 62. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵾
 63. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨰿
 70. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰿻
 73. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 83. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧉁