ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xi4 (จู้อิน ㄒㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ