ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xi4 (จู้อิน ㄒㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ