LetterA.svg
A U+0041, A
LATIN CAPITAL LETTER A
@
[U+0040]
Basic Latin B
[U+0042]

ข้ามภาษาแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากตัวอักษรภาษาอีทรัสคัน 𐌀, จากตัวอักษรภาษากรีกโบราณ Α (อัลฟา), แผลงจากตัวอักษรภาษาฟินิเชีย 𐤀(ʾ, aleph), จากไฮเออโรกลีฟภาษาอียิปต์ 𓃾

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

A (อักษรตัวเล็ก a)

 1. อักษรตัวแรกในอักษรละตินพื้นฐาน ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกในชุดอักษรหลาย ๆ ภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

A

 1. กำหนดให้เป็นสิ่งแรกในรายการ
  A. Go to the store. B. Get some food. C. Return home. D. Eat.
  (ภาษาอังกฤษ)
 2. บุคคลหรือวัตถุสมมุติลำดับแรก มักใช้ในการแจกแจงที่มากกว่าหนึ่ง
  Person A had 5 apples, and person B...
  (ภาษาอังกฤษ)
 3. (วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์) จำนวนสิบ, ใช้ในระบบเลขฐานที่มากกว่าสิบ เช่น ฐานสิบสอง ฐานสิบหก ฐานยี่สิบ เป็นต้น
  จำนวน 270 ในเลขฐานสิบสามารถแปลงให้เป็นเลขในฐานสิบสองว่า 1A6 หรือเลขฐานยี่สิบว่า DA
 4. ขนาดหนึ่งของเซลล์แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย
 5. มาตรฐานหนึ่งของขนาดกระดาษที่มีอัตราส่วนเดียวกัน แบ่งเป็น A0, A1, A2 เป็นต้น
 6. (ภาษาศาสตร์) เสียงสระเปิด

รากศัพท์ 2แก้ไข

การย่อของศัพท์หลายศัพท์

สัญลักษณ์แก้ไข

A

 1. (element symbol, เลิกใช้) ธาตุอาร์กอน, ถูกเปลี่ยนตั้งแต่ ค.ศ. 1956 เป็น Ar
 2. (เรขาคณิต) Area (พื้นที่)

คำนามแก้ไข

A

 1. (ฟิสิกส์, ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ) แอมแปร์ (หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า)
 2. (พันธุศาสตร์) การย่อแบบหนึ่งตัวอักษรตามระบบ IUPAC ของรหัสพันธุกรรม อะดีนีน (adenine)
 3. (ชีวเคมี) การย่อแบบหนึ่งตัวอักษรตามระบบ IUPAC ของกรดอะมิโน อะลานีน (alanine)
 4. (ดนตรี) อัลโต (Alto (เสียงสูง))

คำวิสามานยนามแก้ไข

A

 1. (รหัสแผ่นทะเบียน) ออสเตรีย

ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

A (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก a, พหูพจน์ As หรือ A's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 1 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า a และเขียนเป็นอักษรละติน

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

จำนวนแก้ไข

A (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก a)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 1 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า a และเขียนเป็นอักษรละติน
  Item A is "foods", item B is "drinks".
  ของชิ้นที่หนึ่งคือ "อาหาร" ของชิ้นที่สองคือ "เครื่องดื่ม"

ภาษาลักเซมเบิร์กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

A ก. (พหูพจน์ Aen)

 1. ตา