D U+0044, D
LATIN CAPITAL LETTER D
C
[U+0043]
Basic Latin E
[U+0045]

ภาษาร่วม

แก้ไข

รากศัพท์ 1

แก้ไข

ตัวอักษร

แก้ไข

D (อักษรตัวเล็ก d)

  1. อักษรตัวที่ 4 ในอักษรละตินพื้นฐาน
ดูเพิ่ม
แก้ไข

รากศัพท์ 2

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

ตัวเลข

แก้ไข

D

  1. ห้าร้อย

ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

รากศัพท์ 1

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

ตัวอักษร

แก้ไข

D (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก d, พหูพจน์ Ds หรือ D's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 4 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า dee และเขียนด้วยอักษรละติน
ดูเพิ่ม
แก้ไข

จำนวน

แก้ไข

D (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก d)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 4 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า dee และเขียนด้วยอักษรละติน

รากศัพท์ 2

แก้ไข

การย่อของศัพท์หลายคำ