ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

letter (เลทเทอฺร)

  1. จดหมาย
  2. อักษร