s U+0073, s
LATIN SMALL LETTER S
r
[U+0072]
Basic Latin t
[U+0074]
U+FF53, s
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER S

[U+FF52]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF54]
𝆍 U+1D18D, 𝆍
MUSICAL SYMBOL SUBITO
𝆌
[U+1D18C]
Musical Symbols 𝆎
[U+1D18E]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

s (อักษรตัวใหญ่ S)

  1. อักษรตัวที่ 19 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

s

  1. วินาที

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

s (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ S, พหูพจน์ ss หรือ s's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 19 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า ess และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

s (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ S)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 19 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า ess และเขียนด้วยอักษรละติน

คำนาม แก้ไข

s

  1. อีกรูปหนึ่งของ s.