I U+0049, I
LATIN CAPITAL LETTER I
H
[U+0048]
Basic Latin J
[U+004A]

U+2160, Ⅰ
ROMAN NUMERAL ONE

[U+215F]
Number Forms
[U+2161]
U+FF29, I
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER I

[U+FF28]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF2A]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

จากตัวอักษรภาษาอีทรัสคัน 𐌉 (i, i), จากตัวอักษรภาษากรีกโบราณ Ι (I, ไอโอตา), แผลงจากตัวอักษรภาษาฟินิเชีย 𐤉(y, yod), จากไฮเออโรกลีฟภาษาอียิปต์ 𓂝

ตัวอักษร แก้ไข

I (อักษรตัวเล็ก i)

 1. อักษรตัวที่ 9 ในอักษรละตินพื้นฐาน

I (อักษรตัวเล็ก ı)

 1. ตัวอักษร i ที่ไม่มีจุดข้างบน ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก ใช้ในภาษาตุรกี

ดูเพิ่ม แก้ไข

ตัวเลข แก้ไข

I (อักษรตัวเล็ก i)

 1. (เลขโรมัน) หนึ่ง

สัญลักษณ์ แก้ไข

I

 1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของไอโอดีน
 2. (ฟิสิกส์) สปินไอโซโทป
 3. (รหัสแผ่นทะเบียน) อิตาลี
 4. (ฟิสิกส์, อิเล็กทรอนิกส์) กระแสไฟฟ้า
 5. (ฟิสิกส์, จลนศาสตร์) โมเมนต์ความเฉื่อย
 6. (เคมี) การย่อแบบหนึ่งตัวอักษรตามระบบ IUPAC ของกรดอะมิโน "ไอโซลิวซีน"
 7. (คณิตศาสตร์, พีชคณิตเชิงเส้น) เมทริกซ์เอกลักษณ์
 8. (คณิตศาสตร์, ทอพอโลยี) ช่วงหน่วย (ปิด); [0, 1]
 9. (เคมีอนินทรีย์) การระบุสถานะออกซิเดชันที่ 1
 10. (ดนตรี) major tonic triad
 11. (ภาษาศาสตร์) เสียงสระหน้าหรือสระสูง
  คำพ้องความ: E (สระหน้า), Ɨ (สระสูง)

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

สืบทอดจากภาษาอังกฤษกลาง I (เช่นเดียวกับ ik, ich), จากภาษาอังกฤษเก่า ih (เช่นเดียวกับ ic, iċċ (ฉัน)), จากภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกดั้งเดิม *ik, จากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *ik, *ek (ฉัน), จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *éǵh₂ (ฉัน); ดูเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ich; ร่วมรากกับ ego and Ich

ร่วมเชื้อสายกับภาษาสกอต I, ik, A (ฉัน), ภาษาSaterland Frisian iek (ฉัน), ภาษาฟรีเชียตะวันตก ik (ฉัน), ภาษาดัตช์ ik (ฉัน), ภาษาเยอรมันต่ำ ik (ฉัน), ภาษาเยอรมัน ich (ฉัน), ภาษาบาวาเรีย i (ฉัน), ภาษายิดดิช איך(ยฅ, ฉัน), ภาษาเดนมาร์ก และภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล jeg (ฉัน), ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์ eg (ฉัน), ภาษาสวีเดน jag (ฉัน), ภาษาไอซ์แลนด์ ég, eg (ฉัน), ภาษากอท 𐌹𐌺 (อิค, ฉัน)

ร่วมเชื้อสายอย่างห่าง ๆ กับภาษาละติน ego (ฉัน), ภาษากรีกโบราณ ἐγώ (egṓ, ฉัน), ภาษารัสเซีย я (ยา, ฉัน), ภาษาลิทัวเนีย (ฉัน), ภาษาอาร์มีเนีย ես (เย็ซ, ฉัน), ภาษาสันสกฤต अहम् (อหมฺ, ฉัน), ภาษาHittite 𒌑𒊌 (ūk, ฉัน)

คำสรรพนาม แก้ไข

I (กรรม me, คำกำหนดเจ้าของ my, สรรพนามเจ้าของ mine, สะท้อน myself)

 1. ฉัน (บุรุษสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์ ประธาน)
  I think I'd better go now.ฉันว่าฉันไปเลยดีกว่า
  He and I are old friends.เขากับฉันเป็นเพื่อนเก่า
  I'm not going to fall, am I?ฉันจะไม่ตกใช่ไหม
การใช้ แก้ไข
 • ในภาษาเขียนใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ I เสมอ รูปอื่นของ I เช่น me และ my ให้เป็นไปตามกฎการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ปกติของภาษาอังกฤษ
 • I คือรูปประธาน (กรรตุการก) ตรงข้ามกับ me ซึ่งคือรูปกรรม (กรรมการกและสัมปทานการก) นอกจากนี้ me ยังถูกใช้เพื่อการเน้นย้ำเหมือนคำว่า moi ในภาษาฝรั่งเศส สำหรับบางกรณียังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันว่ารูปแบบไหนดีกว่า เช่น ผู้พูดบางคนยังยึดกฎดั้งเดิมที่ใช้ I ในตำแหน่งส่วนเติมเต็มของสัมพันธกริยา (complement of the copula) และพูดในลักษณะเช่น It is I ขณะที่ปัจจุบันมีการใช้ me โดยทั่วไปในบริบทดังกล่าว (It's me)
คำพ้องความ แก้ไข
คำประสม แก้ไข
ดูเพิ่ม แก้ไข

คำนาม แก้ไข

I (นับไม่ได้)

 1. (อภิปรัชญา) ตน, อัตตา
คำประสม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

จากภาษาฝรั่งเศสเก่า i, จากภาษาละติน ī, จากภาษาอีทรัสคัน I (i)

ตัวอักษร แก้ไข

I (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก i, พหูพจน์ Is หรือ I's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 9 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า i และเขียนด้วยอักษรละติน
ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

I (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก i)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 9 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า i และเขียนด้วยอักษรละติน

รากศัพท์ 3 แก้ไข

คำย่อในความหมายต่าง ๆ

คำนาม แก้ไข

I (นับได้และนับไม่ได้, พหูพจน์ Is)

 1. (สหรัฐ) Interstate (อินเตอร์สเตต)
 2. (ไวยากรณ์) คำย่อของ instrumental case (การกเครื่องมือ)
 3. (การคอมพิวเตอร์) คำย่อของ instruction (คำสั่ง)
 4. (โดยเฉพาะในแผนที่) คำย่อของ Island(s) หรือ Isle(s) (เกาะ, หมู่เกาะ (ชื่อเฉพาะ))

รากศัพท์ 4 แก้ไข

คำอุทาน แก้ไข

I

 1. การสะกดที่เลิกใช้ของ aye

อ้างอิง แก้ไข

ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

I (อักษรตัวเล็ก i)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 12 ของชุดตัวอักษรภาษาเอสเปรันโต มีชื่อว่า i และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข