ภาษาไทย

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข
การแบ่งพยางค์
{เสียงพยัญชนะซ้ำ}
กำ-มะ-กา-รก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงgam-má-gaa-rók
ราชบัณฑิตยสภาkam-ma-ka-rok
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kam˧.ma˦˥.kaː˧.rok̚˦˥/(สัมผัส)

คำนาม

แก้ไข

กรรมการก

  1. (ไวยากรณ์) ผู้ถูกกระทำ โดยง่ายคือ ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงในประโยค

การใช้

แก้ไข
  1. ตัวอย่างประโยค: แดงเตะฟุตบอล - ประกอบด้วย
    • แดง ทำหน้าที่เป็นผู้ทำ เรียกว่า กรรตุการก
    • เตะ ทำหน้าที่เป็นการกระทำ เรียกว่า กริยา
    • ฟุตบอล ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำ เรียกว่า กรรมการก
  2. ถ้าต้องการให้ผู้ถูกกระทำเด่น ให้เรียงเป็นภาคประธานของประโยค เช่นจากประโยค แดงเตะฟุตบอล ก็เปลี่ยนเป็น ฟุตบอลถูกแดงเตะ โดยฟุตบอลก็ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการกอยู่คงเดิม เพียงแต่ตำแหน่งบนประโยคคือเป็นประธาน

คำแปลภาษาอื่น

แก้ไข

คำเกี่ยวข้อง

แก้ไข