ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

การแบ่งพยางค์สำ–ปะ–ทาน–กา–รก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsǎm–bpà–taan–gaa–rók
ราชบัณฑิตยสภาsam–pa–than–ka–rok
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/sam˩˩˦.pa˨˩.tʰaːn˧.kaː˧.rok̚˦˥/(สัมผัส)

คำนาม แก้ไข

สัมปทานการก

  1. (ไวยากรณ์) การกที่ทำหน้าที่แสดงกรรมทางอ้อม อาจเรียกว่ากรรมรอง ในบางภาษาอาจมีการผันคำนาม พร้อมกับ/หรือคำกำกับนาม เพื่อแสดงหน้าที่นี้ในประโยค และบางภาษาจะใช้บุพบทแสดงหน้าที่นี้แทน เช่น ภาษาไทยจะใช้บุพบท "แก่...", "เพื่อ...", "ให้..." หรือ "ต่อ..."
    ฉันมอบของขวัญแก่เพื่อนร่วมงาน
    ("เพื่อนร่วมงาน" ทำหน้าที่สัมปทานการกในประโยค)
    ฉันเก็บดอกไม้ให้เธอ
    ("เธอ" ทำหน้าที่สัมปทานการกในประโยค)

คำแปลภาษาอื่น แก้ไข

คำเกี่ยวข้อง แก้ไข