ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

dative

  1. (ไวยากรณ์) ซึ่งบ่งบอกผู้ถูกกระทำโดยอ้อมหรือกรรมรอง

คำนามแก้ไข

dative

  1. (ไวยากรณ์) สัมปทานการก

คำพ้องความแก้ไข