ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

accusative

  1. (ไวยากรณ์) ซึ่งบ่งบอกผู้ถูกกระทำโดยตรงหรือกรรมตรง

คำนามแก้ไข

accusative

  1. (ไวยากรณ์) กรรมการก

คำพ้องความแก้ไข