ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

you

 1. เธอ, คุณ (ใช้เป็นประธาน)
 2. เธอ, คุณ (ใช้เป็นกรรม)
 3. พวกเธอ, พวกคุณ (ใช้เป็นประธาน)
 4. พวกเธอ, พวกคุณ (ใช้เป็นกรรม)

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

you (จู้อิน ˙ㄧㄡ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yōu.
 5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yóu.
 6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yǒu.
 7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yòu.