ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

he

  1. เขา (ผู้ชาย, ใช้เป็นประธาน)

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

he (he5he0, จู้อิน ˙ㄏㄜ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .