ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

she

  1. หล่อน, เขา (ผู้หญิง, ใช้เป็นประธาน)

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

she (จู้อิน ˙ㄕㄜ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shē.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shé.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shě.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shè.