ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

itself (the third person singular, neuter, personal pronoun, the reflexive form of it, masculine himself, feminine herself, plural themselves)[จาก en]

  1. ตัวมันเอง