ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

it

  1. มัน (ใช้เป็นประธาน)
  2. มัน (ใช้เป็นกรรม)
  3. เขา (ไม่ทราบเพศ, ใช้เป็นประธาน)
  4. เขา (ไม่ทราบเพศ, ใช้เป็นกรรม)

ดูเพิ่มแก้ไข