ดูเพิ่ม: At, aT, ät, และ åt

ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำบุพบท

แก้ไข

at

 1. ณ เวลา, ขณะเวลา
  I'll leave at 8:00pm.(ฉันจะไปตอน 2 ทุ่ม)
 2. ด้วย (ความเร็ว)
  He fly at 700 kmph.(เขาบินด้วยความเร็ว 700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
 3. จาก
 4. เข้าร่วม
 5. ที่
 6. ไปยัง
  She threw the ball at him.(เธอโยนขวางลูกไปทางเขา)