ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำบ่งชี้แก้ไข

its

  1. ของมัน (ใช้บ่งชี้คำนาม)
  2. ของเขา (ไม่ทราบเพศ, ใช้บ่งชี้คำนาม)

คำสรรพนามแก้ไข

its

  1. ของมัน (ใช้แบบไม่มีคำนาม หรือเคยอ้างถึงมาก่อนแล้ว)
  2. ของเขา (ไม่ทราบเพศ, ใช้แบบไม่มีคำนาม หรือเคยอ้างถึงมาก่อนแล้ว)

ดูเพิ่มแก้ไข